Qorti
Jinżamm arrestat fuq akkużi li kisser il-karozza tal-ex tfajla u heddidha “li jgħolliha”

Żagħżugħ ta’ 28 sena ġie akkużat li fis-sigħat bikrin tal-Ħamis filgħodu f’Ħaż-Żebbuġ, hedded lill-ex tfajla tieghu u kkawża biża’ li se tintuża vjolenza kontriha.

Larkin Scicluna, li joqgħod Ħaż-Żebbuġ, ġie akkużat ukoll li kkawża ħsara lill-karozza tagħha meta ta daqqiet fuqha b’jack, u li kiser il-paċi pubblika u li saq vettura mingħajr liċenzja u polza tal-assikurazzjoni.

L-Ispettur Alfredo Mangion qal li waqt l-interrogazzjoni, l-akkużat qal li l-ex sieħba tiegħu ħaditlu l-mobile, li kien fih il-konverżazzjonijiet tagħhom. L-Ispettur qal li l-akkużat talab lill-Pulizija biex it-tfajla “ma tħarisx lejn wiċċu għax ikissrilha snienha”.

L-Ispettur qal li t-theddid fuq it-tfajla ilu għaddej sentejn u l-akkużat kien jheddidha li jgħolliha bit-tifla b’kollox.

L-akkużat wieġeb mhux ħati u talab għall-ħelsien mill-arrest. Id-difiża argumentat li l-imputat qatt ma kellu każijiet ta’ theddid jew vjolenza domestika fuq terzi. Il-prosekuzzjoni ma qablitx mat-talba tad-difiża, għax qalet li mhux konvinta li l-akkużat se jħalli lill-vittma bi kwietha.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella, ċaħdet it-talba tal-ħelsien mill-arrest għax qalet li t-theddid li sar mill-akkużat hu serju u mhijiex konvinta li tista’ toqgħod fuq l-akkużat.

Għad-difiża qed tidher l-Avukat Kathleen Calleja Grima.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Raġel ta’ 31 sena miż-Żurrieq ġie ordnat iħallas kumpens t’iktar minn €114,000 wara li nstab responsabbli għall-mewt ta’ tifla ta’ 10 snin f’inċident tat-traffiku. L-inċident seħħ f’Lulju tal-2010 fi Triq…

Lokali

L-Għaqda Mużikali Sant’Andrija ta’ Ħal Luqa f’dawn il-jiem kellha l-privileġġ li tesebixxi ħiliet artistiċi ta’ membri tagħha f’Ruma u fil-Vatikan. Bandisti jdoqqu marċi u għanjiet tal-Milied fi Pjazza San Pietru…

Lokali

Fil-Qorti dalgħodu quddiem l-Imħallef Francesco Depasquale, l-ex Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi naqas milli jippreżenta kopja tar-Rapport tal-Evalwazzjoni dwar il-ftehim li bih il-Vitals Global Healthcare ħadu t-tmexxija tal-isptarijiet. Iktar kmieni din…

Qorti

Illum mistennija tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Yorgen Fenech, li huwa ssuspettat li ordna l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Il-kumpilazzjoni kellha tibda tinstema’ nhar l-Erbgħa li għadda, iżda dakinhar stess…

Aktar