Qorti
Jinżamm arrestat ir-raġel akkużat li instiga l-mibegħda lejn il-Pulizija fuq Facebook

Il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace ordnat li Josef Vincenti ta’ 31 sena minn Ħaż-Żabbar jibqa’ miżmum arrestat wara li ġie mixli b’kummenti ta’ mibegħda u theddid fil-konfront tal-Pulizija, u li permezz tagħhom xewwex persuni oħra biex jiksru l-liġi.

Hu għadda l-kummenti fuq Facebook b’reazzjoni għal storja ppubblikata fil-midja dwar kemm qed jinħarġu ċitazzjonijiet mill-Pulizija bl-ispeed guns għal sewqan b’veloċità eċċessiva.

Vincenti ġie mixli wkoll li hu riċediv u li kiser il-kundizzjonijiet imposti mill-Qorti meta tagħtu l-libertà proviżorja. Vincenti wieġeb li mhux ħati.

Aħbarijiet Oħra
Brexit

Il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament fisser il-passi li qed jieħu l-Gvern f’każ li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ddikjara li l-Oppożizzjoni tappoġġja l-ftehim bejn…

Parlament

Laqgħa imqanqla tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontijiet Pubbliċi ġiet sospiża wara li ntalbu żewġ rulings differenti mill-Ispeaker fuq jekk xhud għandux jitħalla jaqra dikjarazzjoni qabel isirulu l-mistoqsijiet. Il-Kumitat kellu jisma’ x-xhieda tad-deputat…

Lokali

L-Awtoritajiet tas-Saħħa qed iwissu dwar xorb tal-lumi tad-ditta Piacelli Citrilemon. Fi stqarrija ntqal li wara li saru iktar investigazzjonijiet, instab li l-imsemmi prodott fih sulfati li mhumiex iddikjarati fuq it-tikketta. Lemon…

Aktar