Qorti
Jinżamm arrestat raġel mixli b’serq mill-Imsida, San Pawl il-Baħar u l-Fgura

Il-Pulizija ressqet il-Qorti żagħżugħ u xlietu li bejn Frar u Mejju wettaq ħames serqiet ta’ flus u ġojjelli minn residenzi fl-Imsida u San Pawl il-Baħar.

Aliosha Emnadze, Ġorġjan ta’ 24 sena, ġie mixli wkoll li f’Ġunju pprova jwettaq tliet serqiet oħra minn San Pawl il-Baħar u l-Fgura. Huwa ġie akkużat ukoll b’konfoffa biex iwettaq dawn is-serqiet.

Fil-Qorti ma ngħatawx dettalji dwar il-valur tal-oġġetti misruqa. L-akkużat, li qal li ma jaħdimx u m’għandux indirizz fiss f’Malta, wieġeb mhux ħati tal-akkużi. Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Yana Micallef Stafrace, ordnat li l-imputat jinżamm taħt arrest preventiv.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Ħamest irġiel ġew arrestati fl-aħħar sigħat mil-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga fi tliet operazzjonijiet b’rabta ma’ investigazzjonijiet dwar traffikar ta’ droga. Fl-ewwel ħidma, f’Ħal Tarxien, raġel ta’ 43 sena kien…

Qorti

Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud kompliet tinstema l-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront tal-Perit Anthony Mangion ta’ 72 sena, il-Perit Roderick Camilleri ta’ 36 sena, Ludvic Dimech ta’ 36 sena u Nicholas Spiteri ta’…

Kunsilli Lokali

Il-Kunsill Lokali tal-Qala, ippreżenta żewġ rikorsi biex jiġu revokati permessi fil-lokal. Fi stqarrija, il-Kunsill qal li qħalkemm parti mis-siti ta’ dawn iż-żewġ permessi tinsab barra mill-iskema tal-iżvilupp (ODZ) dawn ġew…

Lokali

Mibnija f’waħda mit-toroq arterjali l-knisja ta’ San Ġużepp f’Santa Venera li għandha rabta mill-qrib ma’ San Ġorġ Preca għadha kif għaddiet minn programm ta’ restawr tal-faċċata u l-kampnar li sar…

Aktar