Qorti
Jinżamm arrestat wara li allegatament segwa u hedded lill-ex tfajla

Fit-tieni każ ta’ vjolenza domestika quddiem il-Qorti llum, Frederick Dalli ta’ 36 sena minn Bormla ġie akkużat li s-Sibt fil-Birgu hedded u kkaġuna biża’ li se tintuża vjolenza fil-konfront tal-ex tfajla tiegħu.

Huwa ġie akkużat ukoll li kiser ordni ta’ protezzjoni u li saq vettura mingħajr liċenzja u polza tal-assikurazzjoni.

L-Ispettur Eman Hayman qal li t-tfajla allegat li l-akkużat ilu jsegwi l-passi tagħha 4 xhur.

L-akkużat, li huwa riċediv, wieġeb mhux ħati. Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella, ma laqgħetx it-talba tad-difiza għall-ħelsien mill-arrest, minħabba li għadha trid tixhed it-tfajla.

Għad-difiża dehru l-Avukati Marion Camilleri, Arthur Azzopardi u Mario Mifud.

Aħbarijiet Oħra
Eurovision

Eliana Gomez Blanco se tirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest 2019 li se ssir fil-Polonja fl-24 ta’ Novembru. Fit-tieni u t-tielet post ikklasifikaw Leah Cauchi u Martina Cutajar rispettivament….

Statistika

Minkejja ż-żieda fit-traffiku, ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fit-tieni kwart tas-sena bejn April u Ġunju kien hemm tnaqqis żgħir fl-inċidenti tat-traffiku u fil-korrimenti fihom. Iċ-ċifri juru li f’dawn…

Annimali

Dalgħodu kull min kien qed igawdi ġurnata baħar fl-Għadira ħa sorpriża ħelwa hekk kif niżel jgħum man-nies fjammingu. Skont il-BirdLife, il-fjammingi żgħar, għalkemm ipassu mal-adulti, xi kultant jistpiċċaw jitbegħdu mill-grupp…

Kronaka

€15,400 mhux iddikjarati ġew konfiskati mill-uffiċjali tad-dwana fl-Ajruport ta’ Malta. L-uffiċjali waqqfu passiġġier li kien mistenni jitlaq minn Malta b’ammont ta’ flus mhux iddikjarati. Huwa ikkopera mal-uffiċjali fejn aċċetta li jiġu…

Aktar