Qorti
Jinżamm arrestat wara li kien mixli b’attentat ta’ qtil

Gordon Calleja ta’ 44 sena minn Ħal Luqa tressaq il-Qorti mixli bl-attentat ta’ qtil ta’ Nicholas Bezzina u li kkaġunalu ġrieħi gravi. Huwa kien akkużat ukoll li seraq €400 lil Bezzina, li kellu fil-pussess tiegħu arma rregolari, li kien qed iġorr arma mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija u li kiser il-kwiet pubbliku.

Il-każ seħħ nhar it-Tnejn li għadda għall-ħdax ta’ filgħodu xħin il-vittma li jaħdem f’pastizzerija qrib il-knisja ta’ Ħal Luqa safa ferut b’daqqa ta’ sikkina f’għonqu u mar l-għassa tal-Pulizija jitlob l-għajnuna. Allegatament, Calleja baqa’ jistenna lill-vittma barra l-għassa u xħin lemaħ lill-Pulizija ħerġin mill-għassa biex jarrestawh, ħarab minn fuq il-post b’karozza.

Huwa ġie arrestat ftit minuti wara fid-dar tiegħu f’Ħal Luqa, filwaqt li l-vittma ttieħed l-isptar fejn għamel xi ħin iċċertifikat f’kundizzjoni kritika. Fil-Qorti l-ispetturi Kurt Zahra u Pawlu Camilleri qalu li wara l-każ, Calleja ttieħed l-isptar Monte Carmeli u l-konsulent Anthony Zahra li hu nkarigat minnu, irrakomanda li wara l-proċeduri fil-Qorti, għandu jerġa’ jittieħed l-isptar biex ikompli l-kura.
Permezz tal-avukat tal-għajnuna legali Noel Bartolo, l-akkużat li qal li jaħdem mal-mara fil-ħwienet tal-ħwejjeġ, wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u ma saritx talba għall-ħelsien mill-arrest. Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo rrakkomandat biex l-akkużat ikompli l-kura meħtieġa fl-isptar Monte Carmeli.

Aħbarijiet Oħra
Tfal

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta’ Standards ta’ ħarsien Soċjali Matthew Vella qal dawn il-linji gwida jirriflettu verament dak li għandhom bżonn it-tfal u saru wara konsultazzjoni wiesgħa ankè ma’ tfal li…

Qorti

Illum issoktat l-inkjesta pubblika fil-qtil tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia, liema inkjesta qed tistħarreġ jekk l-awtoritajiet setgħux jieħdu miżuri biex jevitaw dan il-qtil. It-tim legali tal-familja ippreżenta dossier dwar Josef Caruana,…

Kronaka

Żewġt irġiel ġew arrestati llum fuq suspett li lbieraħ kienu involuti f’aggressjoni f’Buġibba. Il-Pulizija qalet li kmieni lbieraħ, għall-ħabta tal-5.00am, fl-Għassa tal-Qawra daħlu żewġt irġiel barranin, b’wieħed minnhom bid-demm ħiereġ…

Saħħa

Anzjani u persuni b’diżabbiltà fil-Fgura u Ħaż-Żabbar ingħaqdu ma’ dawk ta’ Birkirkara u l-Mosta fis-servizz ta’ flebotomija minn darhom. Persuni li għandhom problemi ta’ mobbiltà qed jitteħdilhom id-demm għat-testijiet mill-kumdità…

Aktar