Qorti
Jinżamm arrestat wara li ġie akkużat bi traffikar tad-droga kokaina

Anthony Said ta’ 44 sena mill-Fontana, Għawdex baqa’ jinżamm arrestat wara li tressaq fil-Qorti t’Għawdex, quddiem il-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri akkużat bi traffikar tad-droga kokaina kif ukoll bil-pussess ta’ droga kokaina u eroina. Huwa kien akkużat ukoll li wettaq dan ir-reat f’distanza viċin ta’ skola jew post fejn jiltaqgħu ż-żgħażagħ u li hu reċediv.

B’rabta ma’ dan l-istess każ, il-ġimgħa l-oħra tressaq il-Qorti, Antonio Mollo, Taljan ta’ 29 sena li joqgħod iż-Żebbuġ. Quddiem il-Maġistrat Paul Coppini wieġeb li mhux ħati u ngħata l-ħelsien mill-arerst.

Iż-żewġt irġiel ġew arrestati fl-10 ta’ Jannar illi għadda jitraffikaw d-droga fi Pjazza ta’ San Franġisk, fir-Rabat, Għawdex.