Qorti
Jinżamm arrestat wara li hedded lil ommu

Quddiem il-Maġistrat Doreen Clarke tressaq żagħżugħ ta’ 17-il sena minn Bormla akkużat li hedded, inġurja u anke kkawża biża’ lill-ommu bi vjolenza. Huwa kien akkużat ukoll li anke għamel ħsara fuq propjetà ta’ ommu li ma taqbiżx il-€250. Fil-Qorti l-akkużat wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u ommu xehdet li minkejja dak li ġara lesta terġa’ tilqgħu d-dar.

Wara li saret talba mill-Avukat Difensur tal-Għajnuna Legali Mark Mifsud Cutajar biex l-imputat jingħata l-ħelsien mill-arrest u l-prosekuzzjoni oġġezzjonat, il-Maġistrat Clarke ma ħassithiex konvinta li l-akkużat għandu jintbagħat jgħix ma’ ommu minħabba l-akkużi li nġibu kontra tiegħu mill-Ispettur Eman Hayman. Hija rat li ma kienx hemm residenza alternattiva fejn il-ġuvnot jinbagħat jgħix u anke qiset il-kontenut tar-risk assessment. Il-Qorti ddeċidiet li ż-żagħżugħ għandu jinżamm arrestat sakemm erbat ijiem oħra l-Maġistrat Clarke tagħti s-sentenza għax spjegat li kienet tenħtieġ aktar żmien biex tikkonsidra l-fatti kollha, anke minħabba li l-ġuvnot jeħtieġ li jingħata għajnuna medika.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Bejn għada u t-Tlieta, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker se jkun f’Malta fuq żjara uffiċjali. Juncker mistenni jkollu taħditiet f’Kastilja mal-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll mal-President ta’ Malta George…

TV u Radju

Il-ġurnalisti tal-PBS rebħu 9 unuri għal stejjer u produzzjonijiet li xxandru fuq TVM, Radju Malta u tvm.com.mt. Sitta mid-disgħa kategoriji li ntrebħu mill-PBS intrebħu lis-sitt ġurnalisti tal-kamra tal-aħbarijiet fosthom għal…

Lokali

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019 Fl-ewwel paġna ta’ The Sunday Times of Malta insibu l-istorja dwar il-fdalijiet ta’ katavru li l-pulizija sabet…

Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Aktar