Lokali
Jipprovaw isibu soluzzjoni dwar l-imwejjed u s-siġġijiet fil-Valletta Waterfront

Il-Valletta Water Front u l-Awtorità tal-Ippjanar qed ifittxu soluzzjoni ta’ kompromess dwar l-imwejjed, is-siġġijiet u l-umbrelel li tneħħew minn mal-bibien tar-restoranti. Is-sidien tar-restoranti huma urtati bl-infurzar tal-Awtorità, waqt li l-Valletta Water Front iħoss il-ħtieġa li jkun hemm aktar uniformità b’tined li ma jostakulawx id-dehra maestuza tal-binjiet storiċi fuq il-moll.

Il-Valletta Water Front ħa bixra differenti wara li t-12-il ristorant ġew ordanti biex ineħħu l-imwejjed, is-siġġijiet, l-umbrelel u t-tined li kien hemm prattikament fuq l-għetiebi tagħhom.

Id-Direttur tal-Infurzar fl-Awtorità tal-Ippjanar, il-Perit Raphael Axiak spjega li l-operatur responsabbli mill-Valletta Cruise Port, issottometta applikazzjoni biex jirregolarizza l-imwejjed u s-siġġijiet tar-ristoranti. Qal li fid-deċiżjoni li ttieħdet f’Mejju, ġie deċiż li m’għandu jkun hemm l-ebda siġġijiet u mwejjed fuq in-naħa ta’ ġewwa tal-moll għal żewġ raġunijiet.

Raphael Axiak qal li “kien hemm aċċess ristrett ħafna għall-pubbliku peress li jkunu qed jagħlqu l-passaġġ u t-tieni punt kien li mal-imwejjed u s-siġġijiet, ovvjament imorru umbrellel u tined u dawn kienu qed jgħattu l-bini storiku ta’ Żmien il-Kavallieri li jinsabu f’dik iż-żona.”

Il-Kap Eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, Stephen Xuereb qal li għandhom applikazzjoni pendenti mal-Awtorità tal-Ippjanar biex ikun hemm għamla waħda ta’ tined. Qal li l-applikazzjoni tipprovdi gaħl tined ċatti biex ma jtellfux id-dehra tal-bini storiku tal-Valletta Water Front.

Stephen Xuereb qal li “fl-applikazzjoni tagħna oriġinali aħna konna wkoll applikajna għal xi mwejjed u siġġijiet mal-faċċata. Inħossu li hawn spażju biżżejjed biex jibqa’ passaġġ minn fejn jista’ jgħaddi l-pubbliku inġenerali kif diġà kien hawn. Li tirtanġa s-sitwazzjoni huwa tajjeb għal kulħadd però mhux b’mod daqshekk drastiku. Inħoss li stajna naslu f’kompromess aħjar. Għadna f’diskussjonijiet mal-Awtorità tal-Ippjanar u forsi naslu f’kompromess aħjar.

Patrick Spiteri sid ta’ żewġ ristoranti hemmhekk, ilmenta li din id-deċiżjoni, li skontu ġiet bħal-leħħa ta’ berqa ġiet ukoll fl-agħar żmien.

Patrick Spiteri qal li “ħaduhulna qabel il-Fathers day – it’s not fair – ġej il-father’s day tlifna xeba’ bookings aħna għax m’għandiex fejn nagħmlu”.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Kompliet ukoll il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Liam Debono akkużat fost oħrajn bl-attentat ta’ qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehed fost oħrajn l-Ispettur Spiridione Zammit dwar meta Liam Debono…

Qorti

Caven Cutajar ta’ 48 sena miż-Żurrieq wieġeb mhux ħati ta’ akkużi ta’ vjolenza domestika kontra s-sieħba tiegħu fosthom biża’ li ser tintuża vjolenza kontra tagħha u li ħebb għaliha. Il-prosekuzzjoni…

Qorti

Emanuel Cini ta’ 68 sena tressaq il-Qorti akkużat li darab ħafif lill-ex sieħba tiegħu li tgħix fl-istess blokka ta’ appartamenti f’Birkirkara, li kkaġuna biża’ li se tintuża vjolenza kontra tagħha,…

Qorti

Kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Alfred u George Degiorgio u Angelina Pop akkużati b’ħasil ta’ flus. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehdu diversi rappreżentanti ta’ kumpaniji tal-assikurazzjoni li taw rendikont…

Aktar