Lokali
Jirbaħ il-kustodja ta’ bintu wara li taqqal lil ommha ta’ 14-il sena

Raġel rebaħ il-kustodja sħiħa ta’ bintu ta’ 4 snin wara li l-Qorti ddeċidiet li l-omm, li tbati b’kundizzjoni mentali, ma kellha l-ebda interess fit-tifla u ma kinitx kapaċi tieħu ħsiebha.

Il-Qorti semgħet kif l-omm welldet lit-tifla meta kien għad għandha 14-il sena, wara relazzjoni ta’ madwar sena mal-missier. Ir-relazzjoni bejn il-koppja ntemmet ftit wara li twieldet it-tarbija.

Xi xhur wara missier it-tifla kien infurmat mill-Appoġġ li omm bintu kienet ittieħdet f’idejn l-istat fuq talbha ta’ missierha, li ma setax jikkontrolla l-imġieba ribelluża tagħha. Intqal li kienet tbati mill-ADHD, u ġieli kellha tiġi rikoverata f’Monte Carmeli.

Huwa għalhekk beda jieħu ħsieb it-tarbija, u l-omm kienet titħalla taraha taħt superviżjoni. Huwa qal li l-omm ma baqgħetx turi interess f’bintha meta saret maġġorenni, u fil-fatt ilha ma taraha minn Awwissu 2016. Qal li l-ftit drabi li ħadet lil bintha kienet tirritornaha lura fi stat ħażin; bil-ġuħ u b’ħarqa maħmuġa.

Il-missier sostna li l-omm m’għandhiex ħajja stabbli, fejn sadanittant kien diġà kellha tarbija ta’ sentejn minn raġel ieħor, u kienet tqila mit-tielet raġel. Qal li xi ħadd kien anki wasallu li qed titlajja’ għall-prostituzzjoni.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Abigail Lofaro, ikkunsidrat li l-omm ma dehritx biex tikkontesta dak li ntqal jew titlob aċċess għal bintha. Il-Qorti għalhekk iddeċidiet li l-missier għandu jieħu l-kustodja sħiħa ta’ bintu, u li l-omm xorta waħda għandha tħallas għall-manteniment.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Minkejja li 30 sena ilu tilef nofs wiċċu u sofra ġrieħi gravi meta ġġarraf b’ajruplan żgħir, il-bdot Ivan Gatt ma jibżax jirkeb l-ajruplan, la bħala bdot u lanqas bħala passiġġier….

Lokali

Numru ta’ proprjetajiet tal-Gvern li mhumiex jintużaw ser jgħaddu f’idejn għaqdiet mhux governattivi li joffru programmi ta’ housing bħala parti minn skema ġdida mnedija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Is-sejħa għall-applikazzjonijiet…

Lokali

L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li għamlet spezzjoni fil-barriera tal-Imqabba li skont artiklu fuq il-ġurnal The Times of Malta għexieren ta’ ħaddiema Torok li jaħdmu għal Taca Construction diġà qed jgħixu fis-sit, fejn…

Toroq

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-uffiċċju tal-Ombudsman ma sabx li kienx hemm amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet konċernati fl-iżvilupp ta’ Triq Louis Wettinger f’Ta’ Masrija, magħrufa bħala l-bypass tal-Mellieħa. Dan joħroġ mir-rapport tal-investigazzjoni…

Aktar