Kultura
Jiskopru fdalijiet ġodda fis-sit arkeoloġiku f’Tas-Silġ

Ix-xogħol ta’ skavar li qed isir fis-sit arkeoloġiku f’Tas-Silġ wassal għal aktar sejbiet ta’ fdalijiet marbutin ma’ skopijiet reliġjużi.

Dan qalu l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici waqt avveniment f’Tas-Silġ f’Marsaxlokk u qal li dawn se jitfgħu dawl fuq id-drawwiet u l-ħajja li kienu jgħixu l-antenati tagħna. F’dan l-sfond, il-Ministru Bonnici qal ukoll li din l-informazzjoni se tkun disponibli għall-pubbliku, filwaqt li jintefa’ aktar dawl fuq ix-xogħol li jsir fi skavi arkeoloġiċi.

F’dan is-sit kien hemm it-tempju famuż ta’ Ashtart li jsemmi Ċiċerun u li nsterqu oġġetti minn Caius Verres minn ġo fih. Parti minn dan is-sit, li taqa’ f’din il-kategorija tissejjaħ ‘ir-razzett’, hemm l-għan li jiġi rrestawrat biex isir ċentru għall-viżitaturi. Dan iċ-ċentru maħsub biex joffri servizz aħjar lill-viżitaturi meta jżuru s-sit, b’interpretazzjonijiet diġitali.

Dawn l-iskavi qegħdin isiru b’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-istudji Klassiċi u l-Arkeoloġija fl-Università ta’ Malta, li qed jieħdu vantaġġ minn dan l-iskav biex iħarrġu l-istudenti fi prattiċi arkeoloġiċi. Kollaborazzjonijiet mill-viċin, kemm f’dan l-iskav u kif ukoll f’oħrajn, isiru mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019 Fl-ewwel paġna ta’ The Sunday Times of Malta insibu l-istorja dwar il-fdalijiet ta’ katavru li l-pulizija sabet…

Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Aktar