Qorti
Jispiċċa l-Qorti wara li hedded u ffastidja mara

Raġel ta’ 40 sena, mir-Rabat, Għawdex deher quddiem il-Maġistrat Dr P Coppini fuq akkużi li hedded u ta fastidju lil mara ta’ 22 sena.

Fil-Qorti nstema’ kif ir-raġel ikkaġuna biża’ li ser tintuża vjolenza fuqha u li heddidha bil-mobile, fost akkużi oħra.

L-imputat ġie akkużat ukoll li fit-30 ta’ Awwissu 2019, ġewwa ħanut fi Triq ir-Repubblika, ir-Rabat, Għawdex, seraq mobile phone għad-dannu tal-istess mara u kif ukoll ikkommetta attentat għall-pudur tagħha, fost oħrajn.

Ir-raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet tal-Qorti.

Il-Qorti ħarġet ukoll Ordni ta’ Protezzjoni favur il-mara ta’ 22 sena.

Il-prosekuzzjoni f’dan il-każ tmexxiet mill-Ispetturi Josef Gauci u Bernard C. Spiteri.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ddiskuta u qabel mal-proposta tal-Gvern li jiddaħħal mekkaniżmu korrettiv fil-Kostituzzjoni li jippermetti li jiżdied in-numru tal-membri parlamentari nisa sa massimu ta’ sitta fuq kull naħa tal-Kamra tad-Deputati….

Saħħa

Id-Direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, qal li d-dibattitu dwar il-leġiżlazzjoni tal-kannabis għal skop rikreattiv mhux wieħed faċli u kollox għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu. F’konferenza tal-aħbarjiet ma’ rappreżentanti mal-Assoċjazzjoni tal-Psikjatrija, il-Fondazzjoi…

Saħħa

Fl-aġġornament ta’ kuljum dwar il-Coronavirus, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci qalet li s’issa f’Malta saru swabs fuq 22 persuna li kellhom is-sintomi tal-virus iżda kollha rriżulataw li m’għandhomx il-Covid-19,…

L-għan ewlieni tal-fondi u l-programmi tal-Unjoni Ewropea hu li jgħinu jindirizzaw sfidi strutturali partikolari, ikattru t-tkabbir u jsaħħu l-kompetittività ta’ kull pajjiż membru. Fir-rapport ta’ evalwazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-riformi…

Aktar