Qorti
Jisraq u jagħmel il-ħsara u jgħid li lanqas hu stess ma jaf għala għamel li għamel

Michael Spiteri ta’ 32 sena minn Ħaż-Żabbar tressaq il-Qorti akkużat li seraq €60 u li għamel ħsara f’pompa tal-fjuwil, prorjetà ta’ Joseph Azzopardi, li ġiet stmata li tammonta għal €575, u li huwa riċediv.

Quddiem il-Maġistrat Francesco Depasquale huwa ammetta l-akkużi kontrih. Meta mistoqsi mill-Qorti jekk għandux problema ta’ droga u għaliex wettaq reat, Spiteri wieġeb li problema tad-droga m’għandux u li lanqas hu stess ma jaf għaliex għamel li għamel.

L-Ispettur Roderick Attard u l-avukat tal-għajnuna legali Noel Bartolo qablu li s-sentenza għandha sservi sabiex l-akkużat jifhem li għamel ħażin iżda fl-istess waqt għandu jingħata ċans sabiex jindirizza l-problemi li għandu.

Il-Qorti kkundannatu sena ħabs sospiża għal sentejn, ħarġet ordni ta’ trattament u ta’ probation għal tliet snin, u ordnatlu biex iħallas €575 lil Joseph Azzopardi fi żmien sitt xhur.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Inqas minn tliet xhur wara li ġie fi tmiemu s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ, eluf ta’ żgħażagħ qed jinġabru fil-Panama għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Il-Papa Franġisku jasal il-Panama għada bil-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet jintlaħqu…

Ikel

Fl-isfond tal-kontroversja li bdiet wara s-servizz tal-aħbarijiet ta’ TVM mal-Imam Mohammad Elsadi, dwar il-qtil tal-annimali bir-ritwal Musulman, komplejna nsegwu l-kwistjoni. Mhux eskluż li l-qtil tal-annimal bis-sistema tal-halal, għalkemm mhux isir…

Trasport

Is-sidien tal-pompi tal-petrol bdew b’azzjonijiet industrijali minħabba nuqqas ta’ ftehim mal-Gvern dwar it-talba għal żidiet fil-qligħ tagħhom. L-azzjoni ewlenija hi li l-pompi mhux se joffru s-servizz mill-magni awtomatiċi wara s-sitta…

Familja

Matul is-sena li għaddiet kien hemm xejn inqas minn 1,303 koppji li żżewġu fuq cruise liner li jtajjar il-bandiera Maltija. Din l-informazzjoni ngħatat fil-Parlament mill-Prim Ministru Joseph Muscat għall-mistoqsija tad-Deputat…

Aktar