Qorti
Jisraq u jagħmel il-ħsara u jgħid li lanqas hu stess ma jaf għala għamel li għamel

Michael Spiteri ta’ 32 sena minn Ħaż-Żabbar tressaq il-Qorti akkużat li seraq €60 u li għamel ħsara f’pompa tal-fjuwil, prorjetà ta’ Joseph Azzopardi, li ġiet stmata li tammonta għal €575, u li huwa riċediv.

Quddiem il-Maġistrat Francesco Depasquale huwa ammetta l-akkużi kontrih. Meta mistoqsi mill-Qorti jekk għandux problema ta’ droga u għaliex wettaq reat, Spiteri wieġeb li problema tad-droga m’għandux u li lanqas hu stess ma jaf għaliex għamel li għamel.

L-Ispettur Roderick Attard u l-avukat tal-għajnuna legali Noel Bartolo qablu li s-sentenza għandha sservi sabiex l-akkużat jifhem li għamel ħażin iżda fl-istess waqt għandu jingħata ċans sabiex jindirizza l-problemi li għandu.

Il-Qorti kkundannatu sena ħabs sospiża għal sentejn, ħarġet ordni ta’ trattament u ta’ probation għal tliet snin, u ordnatlu biex iħallas €575 lil Joseph Azzopardi fi żmien sitt xhur.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Pierre Portelli dar għall-mezzi soċjali u kiteb li l-Membru Parlamentari Nazzjonalista Karol Aquilina akkumpanja lil Manuel Delia l-Qorti fil-każ li għandu kontra l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dalgħodu fil-qorti kompliet il-kawża li…

Infrastruttura

Il-Kamra tal-Periti f’reazzjoni inizjali għal proposti għar-regoli l-ġodda dwar it-twaqqigħ u l-iskavar qalet li dawn mhumiex aċċettabbli u infurmat lil Periti bil-pożizzjoni tagħha biex tittieħed deċiżjoni dwarhom f’laqgħa ġenerali straordinarja…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne inawgura s-Sala San Ġorġ Preca, waħda mill-ewwel swali li ġiet irranġata bħala parti mill-istrateġija ta’ għaxar snin għas-saħħa mentali. Minn għada din…

Lokali

Id-Dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqfet passiġġier li kellu fuqu €34,220 fi flus kontanti mhux iddikjarati. Il-passiġġier kien sejjer l-Amman. Meta kien mistoqsi minn uffiċjal tad-Dwana dwar kemm kellu flus,…

Aktar