Qorti
Jisraq u jagħmel il-ħsara u jgħid li lanqas hu stess ma jaf għala għamel li għamel

Michael Spiteri ta’ 32 sena minn Ħaż-Żabbar tressaq il-Qorti akkużat li seraq €60 u li għamel ħsara f’pompa tal-fjuwil, prorjetà ta’ Joseph Azzopardi, li ġiet stmata li tammonta għal €575, u li huwa riċediv.

Quddiem il-Maġistrat Francesco Depasquale huwa ammetta l-akkużi kontrih. Meta mistoqsi mill-Qorti jekk għandux problema ta’ droga u għaliex wettaq reat, Spiteri wieġeb li problema tad-droga m’għandux u li lanqas hu stess ma jaf għaliex għamel li għamel.

L-Ispettur Roderick Attard u l-avukat tal-għajnuna legali Noel Bartolo qablu li s-sentenza għandha sservi sabiex l-akkużat jifhem li għamel ħażin iżda fl-istess waqt għandu jingħata ċans sabiex jindirizza l-problemi li għandu.

Il-Qorti kkundannatu sena ħabs sospiża għal sentejn, ħarġet ordni ta’ trattament u ta’ probation għal tliet snin, u ordnatlu biex iħallas €575 lil Joseph Azzopardi fi żmien sitt xhur.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-kumpanija Farsons ħabbret li fis-sena finanzjarja tagħha li ntemmet f’Jannar għamlet qligħ qabel it-taxxa ta’ 12-il miljun u tlett mitt elf ewro kważi żewġ miljuni anqas mis-sena ta’ qabel. Il-kumpanija…

Lokali

L-Għaqda Repubblika fi stqarrija qalet li hija sorpriża li l-inkjesta li saret fuq talba tagħha dwar l-mewt ta’ 12-il immigrant ġiet konluża f’xahar. L-inkjesta li tmexxiet mill-Maġistrat Joe Mifsud kellha…

Aktar