Qorti
Jisraq u jagħmel il-ħsara u jgħid li lanqas hu stess ma jaf għala għamel li għamel

Michael Spiteri ta’ 32 sena minn Ħaż-Żabbar tressaq il-Qorti akkużat li seraq €60 u li għamel ħsara f’pompa tal-fjuwil, prorjetà ta’ Joseph Azzopardi, li ġiet stmata li tammonta għal €575, u li huwa riċediv.

Quddiem il-Maġistrat Francesco Depasquale huwa ammetta l-akkużi kontrih. Meta mistoqsi mill-Qorti jekk għandux problema ta’ droga u għaliex wettaq reat, Spiteri wieġeb li problema tad-droga m’għandux u li lanqas hu stess ma jaf għaliex għamel li għamel.

L-Ispettur Roderick Attard u l-avukat tal-għajnuna legali Noel Bartolo qablu li s-sentenza għandha sservi sabiex l-akkużat jifhem li għamel ħażin iżda fl-istess waqt għandu jingħata ċans sabiex jindirizza l-problemi li għandu.

Il-Qorti kkundannatu sena ħabs sospiża għal sentejn, ħarġet ordni ta’ trattament u ta’ probation għal tliet snin, u ordnatlu biex iħallas €575 lil Joseph Azzopardi fi żmien sitt xhur.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ir-reklużjoni ta’ priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin għadha meħtieġa? Fl-opinjoni tad-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta’ Malta, il-Professur Andrew Azzopardi, ir-reklużjoni għandha titneħħa għal kollox. Iżda f’għajnejn l-opinjonista Malcolm Seychell,…

Saħħa

Il-mediċina tradizzjonali Ċiniża bdiet eluf ta’ snin ilu, iżda għadha mfittxija sal-lum il-ġurnata, inkluż f’Malta. Eluf ta’ Maltin fl-aħħar snin fittxew it-trattamenti tradizzjonali Ċiniżi fiċ-ċentru mediku Ċiniż. Bl-iffirmar ta’ protokol…

Kronaka

Ir-residenti tal-blokk appartamenti f’Ħal Qormi, fejn seħħ in-nar dalgħodu, ingħataw is-serħan tal-moħħ li jistgħu jibqgħu jgħixu f’darhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes ikkonferma li wara li l-Awtorità tad-Djar ħadet…

Qorti

Wieħed minn persuni arrestati waqt party fir-Rabat fil-lejl ta’ Santa Marija l-ġimgħa l-oħra, baqa’ miżmum arrestat wara li ġie akkużat li kellu 66 qartas b’sustanza bajda allegatament droga. L-Ingliż, Ralph…

Aktar