Saħħa
Jissaħħaħ is-servizz lill-vittmi tad-droga biex joħorġu mill-vizzju

Il-Caritas li fost servizzi oħra tispeċjalizza fil-programmi tar-rijabilitazzjoni mid-droga, se tibbenefika minn kważi erba’ miljun ewro fuq tliet snin biex twettaq ħidmietha b’mod iżjed effettiv u professjonali. Dan bis-saħħa ta’ ftehim iehor ta’ sħubija soċjali li ġie ffirmat fil-Kurja bejn il-Ministeru tal-Familja u l-Caritas.

Il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali ffirma ftehim mal-Caritas, li permezz tiegħu għat-tliet snin li ġejjin ser tingħata għajnuna finanzjarja mill-programm għal programmi tagħha ma’ persuni maħkuma mill-abbuż tad-droga.

Waqt l-iffirmar tal-ftehim, il-Ministru Michael Falzon qal li dan għandu l-għan li jsaħħaħ is-servizzi tal-Caritas kemm dawk residenzjali u servizzi fil-komunità li l-Caritas twettaq bi programmi kontra l-abbuż tad-droga. Il-Ministru Falzon qal li dawn is-servizzi jridu jilħqu aktar nies, fosthom żgħażagħ.

Il-Ministru Falzon qal “irridu niftakru li qed nibnu ċentru ġdid flimkien bi ftehim mal-Caritas għar-rijabilitazzjoni tad-droga għal tfal li għadhom ma għalqux it-tmintax-il sena.”

Dr Falzon qal li l-Gvern alloka budget ta’ tnax-il miljun ewro għal ftehimiet ma’ għaqdiet li jaħdmu fil-qasam soċjali li ħafna minnhom huma entitajiet fi ħdan il-Knisja.

Id-Direttur tal-Caritas, Anthony Gatt qal li kważi tliet miljun ewro se jkunu allokati għal servizzi residenzjali filwaqt li l-miljun u mitejn elf oħra se jkopri l-finanzjament tas-servizzi fil-komunità.

“Dawn se jmorru għall-4 ċentri fil-qasam tar-rijabilitazzjoni tad-droga, iċ-Ċentru tal-outreach tal-kapuċċini fejn hemmhekk jagħti l-ewwel għajnuna lil persuni li jersqu għax għandhom problema tad-droga jew lill-familjari tagħhom, iċ-ċentru tas-shelter tal-irġiel li huwa l-komunità terapewtika ta’ San Blas… li hija komunità residenzjali u l-programm residenzjali tan-nisa li huwa programm parallel ma’ dak tal-irġiel.”

Is-Sur Gatt qal li s-sena l-oħra l-Caritas għenet 700 persuna li għandhom xi għamla ta’ dipendenza fuq id-droga u 500 persuna oħra li huma qraba tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia akkuża lill-Gvern li tilef ir-ruħ soċjali tiegħu, u li qed itellef lil pajjiż mill-fibra morali, tant li fi kliemu sar pajjiż li fih xi ħadd…

Politika

Il-Prim Ministru u l-Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, qal li issa huwa ż-żmien biex ikun hemm diskussjoni serja dwar l-integrazzjoni biex kulħadd iħossu ugwali. Dr Muscat qal li dan huwa…

Kultura

Festival ta’ films kontemporanji Taljani se jkun organizzat bejn għada u l-Ħadd li ġej mill-Istitut Taljan tal-Kultura b’kollaborazzjoni ma’ Spazju Kreattiv u l-Programm għall-Istudji tal-Film tal-Università ta’ Malta. Cinema Italia…

Saħħa

Il-kumpanija tal-Gvern Malta Air Travel ippubblikat sejħa għall-proposti biex jinstab operatur għas-servizz tal-ajru bejn Għawdex u Malta. Fi stqarrija konġunta bejn il-Ministeru tat-Turiżmu u l-Ministeru għal Għawdex intqal li l-ħelikopter…

Aktar