Protezzjoni Ċivili
ARA: Jitħarrġu għal emerġenza f’wieħed mill-ikbar ħażniet tal-fjuwil f’Malta

F’impjant tal-MOBC fil-Marsa fejn hemm tankijiet tal-ħażna tal-fuel tal-bunkering tal-vapuri, kienu mistħajla diversi sitwazzjonijiet u xenarji ta’ emerġenza f’eżerċizzju ta’ simulazzjoni mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dan sar kemm għal ħaddiema tal-kumpanija kif ukoll għal pumpiera biex ikunu imħejjija sew f’każ ta’ inċident li jista’ jinqala f’post bħal dan li jista’ joħloq inċident maġġuri.

L-eżerċizzju ta’ simulazzjoni fl-impjant Mediterranean Offshore Bunkering Co Ltd fil-Marsa għal emerġenzi li jistgħu jinqalgħu, offra taħriġ prattiku u pjan preċiż ta’ x’għandu jsir kemm mill-impjegati tal-kumpanija, kif ukoll mill-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili.

Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Emanuel Psaila, qal li l-impjant huwa wieħed mill-10 postijiet f’Malta li fihom hemm ħażna kbira ta’ fjuwil. Qal li skont direttiva tal-Unjoni Ewropea, f’dawn il-postijiet irid isir eżerċizzju ta’ simulazzjoni kull sentejn.

“Biex naraw li s-sistema tan-nar li hemm ġol-impjant tkun qed taħdem, kif ukoll aħna bħala protezzjoni ċivili, attrezzati tajjeb biex nilqgħu għal kull eventwalità li jista’ jiġri f’kull impjant,” qal is-Sur Psaila.

Bħala parti mill-eżerċizzju, malli skatta l-allarm, il-ħaddiema fl-impjant ħarġu ‘l barra, ħlief dawk imħarrġa biex jitfu n-nar, u ftit wara bdew jaslu l-pumpiera tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. L-uffiċjal inkarigat minn din l-operazzjoni, Anthony Pisani, ried jassigura li n-nar ma jinfirix lejn it-tankijiet tal-fjuwil, u tiġi evakwata l-persuna li ntilfet minn sensiha.

“Wara li n-nies tagħna jidħlu u joħorġu lil dak il-bniedem minn hemmhekk, jerġgħu jidħlu biex jagħlqu l-valv, aħna nerġgħu nidħlu hemm ġew u nitfu n-nar kompletament b’vettura apposta li titfa’ l-foam,” spjega s-Sur Pisani.

Fl-eżerċizzju li ħa madwar sagħtejn, sar taħriġ għal diversi xenarji, u saret kordinazzjoni, fosthom ma’ timijiet mediċi kif ukoll ma’ entitajiet oħra biex jiġu evitati perikli li jistgħu jinħolqu f’sitwazzjonijiet bħal dawn.

F’dan it-taħriġ ħadu sehem mal-40 rekluta mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, li għalihom kienet l-ewwel esperjenza f’sit bħal dan.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed tħeġġeġ lill-pubbliku sabiex ikun iddixiplinat u jsegwi l-pariri tal-esperti mediċi biss. Fi stqarrrija l-MAM esprimiet tħassib dwar il-proposti tal-Prim Ministru li qalet huma mingħajr bażi…

Kultura

Ir-restawr fuq l-ikbar esebit fil-Mużew Marittimu lest. Il-Pulena, li għamlet żmienha fuq il-pruwa tal-HMS Hibernia, reġgħet lura għall-glorja tagħha. Għalissa fis-skiet għaliex il-pandemija għalqet il-bibien tal-mużewijiet, imma la jerġgħu jiftħu…

Stejjer Umani

Sentejn ilu waqa’ għall-vizzju tad-droga għax tilef lill-ommu u sofra minn sfidi mentali, iżda issa ddeċieda li jidħol għall-programm tal-Caritas biex ikun jista’ jerġa’ jgħannaq lil familtu u jgħin persuni…

Aktar