COVID-19
Jitħassru l-pellegrinaġġi kollha

Il-Knisja f’Malta ddeċidiet li matul din is-sena ma jsirux aktar il-pellegrinaġġi.

L-Isqfijiet ikkomunikaw din id-deċiżjoni wara li qalu segwew l-indikazzjonijiet pubbliċi li qed jagħtu l-awtoritajiet kompetenti tas-saħħa.

Din id-deiċiżjoni ttieħdet wara li mill-bieraħ daħlu l-miżuri fis-seħħ mill-Gvern fosthom li l-pellegrinaġġi setgħu jsiru b’mhux aktar minn 100 ruħ.