COVID-19
Jitħassru l-pellegrinaġġi kollha

Il-Knisja f’Malta ddeċidiet li matul din is-sena ma jsirux aktar il-pellegrinaġġi.

L-Isqfijiet ikkomunikaw din id-deċiżjoni wara li qalu segwew l-indikazzjonijiet pubbliċi li qed jagħtu l-awtoritajiet kompetenti tas-saħħa.

Din id-deiċiżjoni ttieħdet wara li mill-bieraħ daħlu l-miżuri fis-seħħ mill-Gvern fosthom li l-pellegrinaġġi setgħu jsiru b’mhux aktar minn 100 ruħ.

Aħbarijiet Oħra

Min jitlef kartiera bil-flus fiha, normalent iroddilha salib, għax spiss jispiċċa ma jarahiex iktar, inkella tasal lura mbattla mill-flus. Ikun hemm ukoll, iżda, każijiet fejn il-kartiera tinstab minn ruħ tajba,…

Bjorn Formosa qal li lanqas irid jemmen li wasal il-jum li fih għandha tagħti l-frott il-ħidma intensiva tal-aħħar xhur billi jinġabru fondi għal Dar Bjorn ikbar. Tard ilbieraħ Bjorn għamel…

Aktar