Lokali
Jitlesta r-restawr tal-ġenb tal-Knisja taż-Żejtun wara stennija twila

Il-Parroċċa taż-Żejtun inawgurat ir-restawr ma’ wieħed mill-ġnub tal-Knisja li kien ilu ħafna biex isir sakemm il-paroċċa sabet l-għajnuna tad-direttorat tar-restawr.

Għaż-Żwieten il-knisja Parrokkjali tagħhom iqisuha bħala l-katidral tal-Lvant, u kapolavur arkitettoniku tal-Perit Lorenzo Gafa.

Ir-restawr ta’ 890 metru kwadru fuq ħajt tal-ġenb tal-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun kien ilu għaddej disa’ xhur u sewa kważi mitt elf ewro.

Il-Perit Daphne Fenech mid-direttorat tar-restawr tal-Ministeru tal-Kultura qalet li r-restawr kien jinvolvi bosta interventi kemm fuq il-ġebel kif ukoll fuq il-lavur.

“Ir-restawr huwa proċess delikat u bħal kwalunkwe ħaġa hemm ukoll opinjonijiet ta’ diversi esperti li jridu jieħdu iż-żmien tagħhom biex jiddiskutu u fl-aħħar mill-aħħar noħorġu bi proposta aktar xierqa beix aħna nkunu nistgħu nwettqu ix-xopgħol ta’ restaw b’mod iktar etiku u bl-aħjar mod biex aħna nikkonservaw ġawhar arkitettoniku bħal ma hi din il-knisja,” qalet il-Perit Fenech.

L-Arċipriet Nicholas Pace qal li kien hemm xi ftit tad-dewmien minħabba li, fost oħrajn, għall-ewwel ma kienx hemm kunsens dwar il-mod li kellu jsir ir-restawr. Stqarr li issa iħossu sodisfatt li l-proċess intemm b’wiċċ il-ġid.

“Il-komunità taż-Żejtun ma kienitx taċċettah, għax kienet tgħid inti kif qlajt il-kisi u issa se terġa’ tagħmlu… u ħafna nies fiż-Żejtun li jifhmu… mhux qed tagħmliha m’a Ċikku l-poplu, int qed tagħmilha man-nies tas-sengħa, u kulħadd iwaqqfek, jgħidulek ‘isma dik għax ma tagħmulhuwiex hekk’,” fisser l-Arċipriet.

Il-Ministru tal-Kultura, Owen Bonnici, qal li l-Gvern għen biex il-proċess ta’ restawr ta’ dik li ddeskriva bħala ġawhra barokka fiż-Żejtun issir realtà.

Dr Bonnici qal li l-intervent li sar huwa eżempju ċar tax-xogħol biex ikun hemm konservazzjoni ta’ binjiet ta’ valur storiku, għaliex qal li r-restawr m’għandux isir biss fis-swar u l-palazzi fil-belt Valletta.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

It-Taqsima tal-Infurzar fi ħdan Transport Malta qed isaħħaħ il-kapaċità tagħha biex tkun iktar effettiva fil-ħidma tagħha fid-dawl taż-żieda tat-traffiku kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. It-Taqsima tal-Infurzar ta’ Transport…

Lokali

Il-Kabinett għadu kif approva t-tliet liġijiet relatati mal-qafas regolatorju tal-industrija ġdida tad-‘Distributed Ledger Technology’ li tinkludi fost l-oħrajn il-blockchain u l-muniti virtwali. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Schembri…

Lokali

Id-dibattitu dwar l-emendi fil-liġi dwar l-IVF kompla jieħu dimensjoni inernazzjonali bl-għaqda Fertilty Ewropa li fiha hemm imsieħba l-Infertility Network ta’ Malta ddikjarat l-appoġġ tagħha għall-emendi proposti. Sadanittant l-Awtorità Maltija għall-Protezzjoni…

Lokali

Diversi toroq li jwasslu għal bajjiet ser jingħataw wiċċ ġdid fi programm ta’ xogħlijiet mid-Direttorat tat-Toroq b’investiment li jaqbeż iż-żewġ miljun ewro. Il-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg saħaq li…

Aktar