Qorti
Jitlob li jinħeles mill-arrest biex ikun jista’ jħallas il-manteniment għat-tfal

Niġerjan ta’ 33 sena residenti Ħaż-Żebbuġ u li jaħdem bħala accounts clerk, tressaq il-Qorti akkużat li kkważa vjolenza psikoloġika fuq omm it-tfal tiegħu, biża’ li se tintuża vjolenza tagħha u li kiser ordni ta’ protezzjoni li l-Qorti kienet ħarġet favur l-eks mara tiegħu.

Huwa wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih bl-avukat difensur, Matthew Brincat jitlob għall-ħelsien mill-arrest b’kundizzjonijiet stretti għaliex qal li jekk l-imputat jitlef l-impjieg, ma jkunx jista’ jħallas il-manteniment tat-tliet itfal taħt il-11-il sena u ma jkollux lanqas aċċess għalihom.

Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Matthew Spagnol, oġġezzjonat għax hemm il-biża’ li jagħmel kuntatt mal-vittma, kien hemm każ li jinvolvi l-istess vittma fl-2015 u nkissret l-ordni ta’ protezzjoni.

Id-difiża talbet għal divjett fuq l-isem tal-akkużat fl-interess tat-tfal minuri. Il-prosekuzzjoni m’oġġezzjonatx.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Charimaine Galea ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest minħabba l-gravità tal-każ u anki għaliex l-akkuża hija waħda ta’ ksur ta’ ordni ta’ protezzjoni.

Il-Qorti ordnat li tinħareġ ordni ta’ protezzjoni oħra favur il-vittma sakemm jinstema’ l-każ.      

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Id-dislessja – kundizzjoni li tfixkel lill-persuna biex titgħallem taqra minhabba li ma tagħrafx uħud mill-ittri u simboli, hi meqjusa bħala ostaklu fil-proċess edukattiv, għalkemm illum hemm mezz ta’ għajnuna biex…

Annimali

Liġi ġdida qed toffri aktar setgħa fil-ħarsien tal-annimali, partikolarment il-klieb li kienu jinżammu marbutin il-ħin kollu b’katina, billi dan il-kunċett issa hu projbit. Madanakollu, id-Direttur għall-Ħarsien tal-Annimali saħaq li l-klieb…

Statistika

Illum huwa l-Jum Ewropew tal-Istatistika, li qed jiġi ċċelebrat għat-tielet darba. Dan il-jum joħroġ aktar fid-deher il-valur tal-istatistika uffiċjali, li f’Malta tinġabar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Tliet snin bogħod mill-akbar eżerċizzju…

Infrastruttura

Simpożju organizzat minn Wirt Iż-Żejtun iffoka fuq l-iżvilupp matul iż-żminijiet tar-raħal Malti, fost l-oħrajn bis-sehem ta’ professur Ingliż, li rriċerka dwar l-irħula Maltin. Fis-simpozju, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici ħabbar li…

Aktar