Qorti
Jitlob li jinħeles mill-arrest biex ikun jista’ jħallas il-manteniment għat-tfal

Niġerjan ta’ 33 sena residenti Ħaż-Żebbuġ u li jaħdem bħala accounts clerk, tressaq il-Qorti akkużat li kkważa vjolenza psikoloġika fuq omm it-tfal tiegħu, biża’ li se tintuża vjolenza tagħha u li kiser ordni ta’ protezzjoni li l-Qorti kienet ħarġet favur l-eks mara tiegħu.

Huwa wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih bl-avukat difensur, Matthew Brincat jitlob għall-ħelsien mill-arrest b’kundizzjonijiet stretti għaliex qal li jekk l-imputat jitlef l-impjieg, ma jkunx jista’ jħallas il-manteniment tat-tliet itfal taħt il-11-il sena u ma jkollux lanqas aċċess għalihom.

Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Matthew Spagnol, oġġezzjonat għax hemm il-biża’ li jagħmel kuntatt mal-vittma, kien hemm każ li jinvolvi l-istess vittma fl-2015 u nkissret l-ordni ta’ protezzjoni.

Id-difiża talbet għal divjett fuq l-isem tal-akkużat fl-interess tat-tfal minuri. Il-prosekuzzjoni m’oġġezzjonatx.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Charimaine Galea ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest minħabba l-gravità tal-każ u anki għaliex l-akkuża hija waħda ta’ ksur ta’ ordni ta’ protezzjoni.

Il-Qorti ordnat li tinħareġ ordni ta’ protezzjoni oħra favur il-vittma sakemm jinstema’ l-każ.      

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu b’kollaborazzjoni mal-Malta Football Association organizzat ċelebrazzjoni fl-Istadium Nazzjonali Ta’ Qali fl-okkażjoni ta’ tmiem ir-raba’ ċiklu tal-programm ‘Bil-Qari u l-Kitba Niskorja’ Footballers’ Read and Write Programme’. F’din l-attività,…

Qorti

Kurt Grima ntbagħat 20 xahar ħabs wara li nqabad jagħti verżjonijiet differenti fil-Qrati ta’ x’ġara f’Ottubru tal-2014. Il-Qorti sabet li Grima renda ruħu riċediv wara li seraq għadd ta’ oġġetti…

Sajd

Il-Partit Laburista permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Biedja u s-Sajd, Clint Camilleri, u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Josef Caruana, qal li bir-rapport tal-2010 tal-Internal Audit and Investigations Department dwar nuqqasijiet fid-Dipartiment tas-Sajd,…

Qorti

Mara li snin ilu tkeċċiet mill-Korp tal-Pulizija weħlet sentenza ta’ ħabs sospiża u multa, wara li nstabet ħatja li għamlet xogħol ta’ investigatur privat mingħajr liċenzja. Grace Gatt ta’ 50…

Aktar