NGOs
Jitnieda pjan sal-2024 għas-settur tal-volontarjat

Il-qasam tal-volontarjat jinkludi firxa wiesgħa ta’ għaqdiet mhux governattivi li jaħdmu u joffru servizzi f’oqsma varji, kemm lill-komunità f’Malta u anke barra l-pajjiż.

Bil-għan li dan is-settur ikun aktar effettiv, il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Għaqdiet Volontarji, nedew strateġija nazzjonali għall-ħames snin sal-2024.

Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li l-istrateġija tfassal pjan definit ta’ fejn irid jasal dan is-settur. “Pjan ċar li l-aktar ħaġa importanti fih hu li jkun hemm stabilità, biex tgħin lill-għaqdiet jikbru ġewwa pajjiżna, li jkun hemm rikonoximent tal-voluntiera, li għalkemm jaħdmu hemmhekk mingħajr ma jistennew xejn lura, jkunu rikonoxxuti, u fuq kollox li jkollok trasparenza fil-mod kif joperaw l-għaqdiet volontarji f’pajjiżna.”

Dr Grima qal li l-istrateġija tikkumplimenta l-liġi l-ġdida dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji, li permezz tagħha l-Kummissarju tal-Volontarjat ngħata aktar għodod biex ikun jista’ jivverifika l-operat kollu tal-għaqdiet volontarji.

Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, Noel Camilleri, qal li l-istrateġija ser isaħħaħ il-volontarjat kemm mill-aspett ta’ governanza kif ukoll fit-trasparenza tal-operat. “Il-volontarjat hu bbażat fuq fondi u fuq donazzjonijiet li jagħti l-pubbliku inġenerali u fondi nazzjonali, u allura jkun hemm bżonn dejjem li tiżdied it-trasparenza biex ma jkun hemm l-ebda dubju dwar l-operat tas-settur. It-tieni ħaġa hu li nimmiraw għaż-żgħażagħ u anki tfal tal-iskola, li japprezzaw ferm aktar l-importanza li tagħmel ftit volontarjat.”

Dr Camilleri qal l-istrateġija ser twassal biex fondi li l-gvern jagħti lill-għaqdiet volontarji jiġu ċentralizati taħt il-Kunsill biex fost l-oħrajn ikun assigurat li l-għaqdiet volontarji jkollhom opportunitajiet indaqs.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

F’Malta hawn madwar 7,000 persuna li għandhom id-demenzja, bl-istudji juru li l-għadd mistenni jiżdied għal mill-inqas 13,000 sal-2025. L-esperti jemmnu li din hija biss ix-xifer tal-istampa, minħabba li għadd ta’…

Stejjer Umani

Għalkemm il-Maltin ikunu qed jistennew is-sajf bil-ħerqa biex jaqtgħu xi ftit mir-rutina ta’ kuljum tax-xogħol, mhux l-istess jista’ jingħad għal Alfred Attard li ilu aktar minn 40 sena jiġbor il-melħ…

Stejjer Umani

Omm Maltija ta’ żewġt itfal żgħar ilha sitt ġimgħat ma tara lil uliedha, u tisħaq li ma tafx x’sar minnhom. L-omm, li isimha mhux qed jixxandar fl-interess tat-tfal, ix-xahar li…

Kultura

Aktar minn 100 kwadru ta’ arti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti tneħħew minn posthom minħabba l-moffa li żviluppat fil-binja. F’kummenti lil TVM, il-Kuratur tal-MUŻA, Kenneth Cassar, spjega li l-opri tal-arti tneħħew minn…

Aktar