NGOs
Jitnieda pjan sal-2024 għas-settur tal-volontarjat

Il-qasam tal-volontarjat jinkludi firxa wiesgħa ta’ għaqdiet mhux governattivi li jaħdmu u joffru servizzi f’oqsma varji, kemm lill-komunità f’Malta u anke barra l-pajjiż.

Bil-għan li dan is-settur ikun aktar effettiv, il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Għaqdiet Volontarji, nedew strateġija nazzjonali għall-ħames snin sal-2024.

Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li l-istrateġija tfassal pjan definit ta’ fejn irid jasal dan is-settur. “Pjan ċar li l-aktar ħaġa importanti fih hu li jkun hemm stabilità, biex tgħin lill-għaqdiet jikbru ġewwa pajjiżna, li jkun hemm rikonoximent tal-voluntiera, li għalkemm jaħdmu hemmhekk mingħajr ma jistennew xejn lura, jkunu rikonoxxuti, u fuq kollox li jkollok trasparenza fil-mod kif joperaw l-għaqdiet volontarji f’pajjiżna.”

Dr Grima qal li l-istrateġija tikkumplimenta l-liġi l-ġdida dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji, li permezz tagħha l-Kummissarju tal-Volontarjat ngħata aktar għodod biex ikun jista’ jivverifika l-operat kollu tal-għaqdiet volontarji.

Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, Noel Camilleri, qal li l-istrateġija ser isaħħaħ il-volontarjat kemm mill-aspett ta’ governanza kif ukoll fit-trasparenza tal-operat. “Il-volontarjat hu bbażat fuq fondi u fuq donazzjonijiet li jagħti l-pubbliku inġenerali u fondi nazzjonali, u allura jkun hemm bżonn dejjem li tiżdied it-trasparenza biex ma jkun hemm l-ebda dubju dwar l-operat tas-settur. It-tieni ħaġa hu li nimmiraw għaż-żgħażagħ u anki tfal tal-iskola, li japprezzaw ferm aktar l-importanza li tagħmel ftit volontarjat.”

Dr Camilleri qal l-istrateġija ser twassal biex fondi li l-gvern jagħti lill-għaqdiet volontarji jiġu ċentralizati taħt il-Kunsill biex fost l-oħrajn ikun assigurat li l-għaqdiet volontarji jkollhom opportunitajiet indaqs.

Aħbarijiet Oħra
Xogħol

Mal-bidu tas-sajf, l-aktar meta t-temperaturi jibdew jaqbżu t-30 grad celsius, tiżdied id-domanda għas-sistemi tal-arja kkundizzjonata. L-assoċjazzjoni tal-importaturi tas-sistemi tal-arja kkundizzjonata ffurmata minn disa’ importaturi qed isib diffikultà biex issib ħaddiema…

Annimali

Waħda miż-żewġ ċifiet li ġimagħtejn ilu ġew salvati wara li tgħaqqdu fi xlief mormi fil-baħar, inħelset lura fl-ambjent naturali tagħha. Birdlife Malta qalet li għalkemm kienu fortunati li ż-żewġ ċifiet…

Saħħa

Aktar minn 40 siegħa f’ġimgħa fil-post tax-xogħol u ammont kbir ta’ xogħol huma fost il-fatturi ewlenin li waslu biex żewġ terzi tal-ħaddiema li ħadu sehem fi stħarriġ lokali qalu li…

Ippjanar u bini

Erba’ għaqdiet mhux governattivi b’interessi ambjentali laqgħu regolamenti aktar stretti fir-riforma proposta tal-politika rurali. L-Assoċjazzjoni tar-Ramblers; Flimkien għal Ambjent Aħjar; Friends of the Earth; u Moviment Graffitti nnotaw b’sodisfazzjon li…

Aktar