Barranin
Jitpoġġew għall-ewwel darba fuq lista internazzjonali ta’ sanzjonijiet

Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda impona sanzjonijiet fuq sitt mexxejja ta’ networks li joperaw fil-Libja fit-traffikar tal-persuni. Din hija l-ewwel darba li traffikanti tal-persuni tpoġġew fuq il-lista internazzjonali ta’ sanzjonijiet.

Dawn huma erba’ Libjani, fosthom il-Kap tal-gwardja tal-kosta reġjonali u żewġ Eritrej. Traffikanti ħadu vantaġġ min-nuqqas ta’ sigurtà fil-Libja u ttraffikaw mijiet ta’ eluf ta’ immigranti bil-baħar lejn l-Ewropa. Ħafna immigranti jinsabu maqbudin f’ċentri ta’ detenzjoni u msawta mit-traffikanti.

Is-sanzjonijiet li jinkludu, projbizzjoni globali ta’ ivvjaġġar u ffriżar tal-assi, kienu riżultat ta’ proposta Olandiża appoġġjata internazzjonalment.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Żagħżugħ b’kunjom Malti, Joe Xuereb ta’ 27 sena ġie arrestat wara li allegatament attakka omm u bint b’martell f’Londra, liema attakk qed ikun deskritt bħala wieħed tal-biża’. Iż-żewġ nisa ta’…

Barranin

L-attriċi u direttriċi Taljana Asia Argento kienet waħda minn dawk li akkużat lil Harvey Weinstein li abbużaha. Hija kienet waħda min-nisa prominenti li mexxiet il-moviment #MeToo. Madankollu ftit xhur wara…

Barranin

Grupp ta’ anzjani mill-Korea t’Isfel waslu fil-Korea ta’ Fuq sabiex għall-ewwel darba jiltaqgħu mal-qraba tagħhom wara li kienu nfirdu waqt il-gwerra tal-Korea bejn l-1950 u l-1953. Din il-gwerra devastanti qasmet…

Mużika

Ir-Reverendu Jesse Jackson irrakkonta wieħed mill-aħħar mumenti li għex ma’ Aretha Franklin qabel ma mietet il-Ħamis illi għadda. Waqt servizz fil-knisja fejn għexet f’Detroit, Michigan, ir-Reverendu Jackson jiftakar li kienu…

Aktar