Lokali
Jitpoġġew rinforzi biex ma tisfrondax parti mill-Berġa tal-Italja

Heritage Malta użat għall-ewwel darba sistema ta’ tisħiħ u rinfurzar strutturali biex ikun evitat kollass parzjali tas-sala prinċipali tal-Berġa tal-Italja, li iktar tard din is-sena tkun lesta biex jiżżanżan il-MUŻA – il-mużew nazzjonali tal-arti. Din it-teknoloġija ġiet żviluppata fl-Italja u ntużat f’siti storiċi li kienu maħsusa wara li kienu mheżża mit-terremoti.

Mibnija fis-seklu 16, il-Berġa tal-Italja, għaddiet mhux biss minn diversi interventi strutturali imma ġarrbet anke ħsarat li jagħmluha iktar vulnerabbli biex partijiet minnha jiġġarfu. L-uġigħ ta’ ras ewlieni għar-restawraturi li qed jibdlu din il-berġa fil-mużew nazzjonali tal-arti l-MUŻA – huwa kif is-sala ewlenija, jew aħjar il-Camerone, tibqa b’ħitan sodi. Il-ħitan ta’ din is-sala mpressjonanti għandhom ħxuna ta’ iktar minn metru, u l-isfida li preżentaw kienet kif ir-restawraturi se jħottu mill-inqas u fl-istess ħin isaħħu l-ħitan biex il-binja tkompli titgawda mingħajr biża’ ta’ kollass.

Għalhekk, minflok li ħattew u bnew partijiet ta’ din is-sala enormi, Heritage Malta użat teknoloġiji innovattivi biex l-interventi saru l-inqas interventi possibbli waqt li jkun protett it-tessut oriġinali tal-bini. Jgħinuhom kien hemm esperti Taljani li ntroduċew din is-sengħa li biha Heritage Malta tista’ tissalvagwardja bini storiku ieħor li jkollu bżonn restawr.

Il-Perit Kevin Abela, perit ma’ Heritage Malta qal li s-sensittività tal-bini tal-berġa tal-Italja wasslet għal analiżi dettaljata tas-soluzzjonijiet kollha possibbli li nkludew l-investigazzjoni ta’ mezzi ġodda u li qatt ma ġew ittestjati qabel.

Kevin Abela qal li “u użajna sistema ta’ ċinturini li nbnew min nies ta’ Heritage Malta fuq struzzjoni tal-esperti Taljani, fejn l-idea kienet li norbtu l-ħajt, f’dal-każ qed nitkellmu fuq ħajt, għaliex hemm issues ukoll fuq ħnejjiet kbar, problemi li ilhom ġejjin għexieren ta’ snin. Is-sistema wriet li kellna riżultati sodisfaċenti u dawn l-interventi nistgħu nużawhom f’xogħlijiet oħra f’bini b’konkos antik.”

Il-MUŻA huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar proġetti ambizzjużi li se jiġi inawgurat fis-sena li fiha l-belt Valletta qed tiċċelebra t-titlu tal-kapitali Ewropea tal-kultura, u qed isir b’investiment ta’ madwar għaxar miljun ewro minn fondi Ewropej.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’digriet ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Knisja Parrokkjali Matriċi ta’ Stella Maris ġiet mgħollija għad-dinijtà ta’ Knisja Arċipretali. Hekk, il-kappillan tal-Parroċċa, fil-preżent Mons. Anton Portelli, jkollu wkoll it-titlu ta’…

Lokali

Xena mill-isbaħ tal-bajja ta’ Mġarr ix-Xini kif probabbli qatt ma rajtha. Dan ir-ritratt, li ttieħed mill-astronomu Joseph Caruana, jagħtina ħjiel tal-ġmiel naturali li kienu jgawdu missirijietna, u li llum sfortunatament…

Lokali

Fl-1 ta’ Lulju, fil-pjazza ewlenija tal-Qala, l-Għaqda Briju San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex se jorganizza l-‘Festa Għawdxija’. Dan l-avveniment se jsir proprju meta l-istaġun tal-festi f’pajjiżna jkun fl-aqwa tiegħu….

Lokali

Raġel mgħammad u armat b’sikkina seraq €100 flus kontanti minn ħanut tal-merċa f’Ħal Tarxien. Il-każ seħħ fi Triq Karlu Maratta għall-ħabta tan-nofsiegħa. Ir-raġel talab lill-kaxxiera biex tagħtih il-flus kollha, kif…

Aktar