Immigrazzjoni
Jitqaċċtu s-siġilli tal-istalel u l-immigranti jerġgħu jmorru jgħixu fihom

L-uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar illum reġgħu marru fil-Marsa fl-istess żona fejn il-ġimgħa li għaddiet saret l-azzjoni ta’ infurzar fid-dsatax-il remissa li nbidlu f’residenzi illegali u li fl-aħħar jiem uħud minnhom reġgħu bdew jintużaw mill-immigranti li allegatament qaċċtu s-siġilli tal-Awtorità.

Fl-istess waqt twaħħlu avviżi fl-entraturi ta’ kumpless ieħor fil-qrib fejn mill-inqas żewġ remissi hu maħsub li nbidlu illegalment f’residenzi għall-immigranti.

Inqas minn ġimgħa mill-azzjoni ta’ infurzar mill-Awtorità tal-Ippjanar f’kumpless ta’ stalel fil-Marsa fejn instabu 80 immigrant f’kundizzjonijiet imfissra inumani, il-Perit Raphael Axiak li jmexxi t-taqsima tal-infurzar tal-Awtorità qal li f’remissa minnhom is-siġilli kellhom isiru mill-ġdid għax tqaċċtu biex l-immirganti jerġgħu joqogħdu fihom.

Il-Perit Raphael Axiak qal “sfortunatament kellna każ minnhom partikolari li darbtejn is-siġilli nqatgħu u kien reġa beda l-użu residenzjali b’mod illegali jiġifieri darbtejn kellna nintervjenu”.

Il-Perit Axiak qal li l-uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar għadhom qed jgħassu ż-żona u waħlu avviżi ta’ infurzar fi tliet entraturi ta’ kumpless ieħor ta’ stalel li jinsab ftit metri bogħod minn fejn saret l-azzjoni ta’ żgumbrar il-ġimgħat li għaddiet.

Il-Perit Axiak qal “daħlu diversi complaints oħra fuq postijiet qrib ta’ dik il-binja u minn investigazzjonijiet li għamilna sibna li ċertu stalel inbidel l-użu tagħhom għal residenzi wkoll u ovvjament f’dak il-punt aħna rridu nintervjenu għax ikun sar bdil ta’ użu mingħajr permess mill-Awtorità”.

Waqt li konna fiż-żona sorsi qalulna li mill-inqas żewġ remissi allegatament inbidlu illegalment f’residenzi għall-immigranti. Il-kumplament qed jintużaw għaż-żwiemel bħal din ta’ George Bezzina.

George Bezzina qal “qatt ikkunsidrajt taqla’ ż-żwiemel u ġġib in-nies hawnhekk? Ifhimni aħna ta’ dawn dilettanti u m’għandhix fejn inrosshom”.

Is-Sur Bezzina u s-sidien jew l-okkupanti tal-istalel l-oħrajn huma mħeġġa jwaħħlu kuntatt tat-telefon mal-istalla jew jagħmlu kuntatt mal-Awtorità tal-Ippjanar. Is-sidien li bidlu l-istalel f’residenzi jridu jwaqfu l-illegalitajiet b’mod immedjat u għandhom 16-il ġurnata biex ireġġgħu is-sit għall-użu oriġinali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar