Immigrazzjoni
Jitqaċċtu s-siġilli tal-istalel u l-immigranti jerġgħu jmorru jgħixu fihom

L-uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar illum reġgħu marru fil-Marsa fl-istess żona fejn il-ġimgħa li għaddiet saret l-azzjoni ta’ infurzar fid-dsatax-il remissa li nbidlu f’residenzi illegali u li fl-aħħar jiem uħud minnhom reġgħu bdew jintużaw mill-immigranti li allegatament qaċċtu s-siġilli tal-Awtorità.

Fl-istess waqt twaħħlu avviżi fl-entraturi ta’ kumpless ieħor fil-qrib fejn mill-inqas żewġ remissi hu maħsub li nbidlu illegalment f’residenzi għall-immigranti.

Inqas minn ġimgħa mill-azzjoni ta’ infurzar mill-Awtorità tal-Ippjanar f’kumpless ta’ stalel fil-Marsa fejn instabu 80 immigrant f’kundizzjonijiet imfissra inumani, il-Perit Raphael Axiak li jmexxi t-taqsima tal-infurzar tal-Awtorità qal li f’remissa minnhom is-siġilli kellhom isiru mill-ġdid għax tqaċċtu biex l-immirganti jerġgħu joqogħdu fihom.

Il-Perit Raphael Axiak qal “sfortunatament kellna każ minnhom partikolari li darbtejn is-siġilli nqatgħu u kien reġa beda l-użu residenzjali b’mod illegali jiġifieri darbtejn kellna nintervjenu”.

Il-Perit Axiak qal li l-uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar għadhom qed jgħassu ż-żona u waħlu avviżi ta’ infurzar fi tliet entraturi ta’ kumpless ieħor ta’ stalel li jinsab ftit metri bogħod minn fejn saret l-azzjoni ta’ żgumbrar il-ġimgħat li għaddiet.

Il-Perit Axiak qal “daħlu diversi complaints oħra fuq postijiet qrib ta’ dik il-binja u minn investigazzjonijiet li għamilna sibna li ċertu stalel inbidel l-użu tagħhom għal residenzi wkoll u ovvjament f’dak il-punt aħna rridu nintervjenu għax ikun sar bdil ta’ użu mingħajr permess mill-Awtorità”.

Waqt li konna fiż-żona sorsi qalulna li mill-inqas żewġ remissi allegatament inbidlu illegalment f’residenzi għall-immigranti. Il-kumplament qed jintużaw għaż-żwiemel bħal din ta’ George Bezzina.

George Bezzina qal “qatt ikkunsidrajt taqla’ ż-żwiemel u ġġib in-nies hawnhekk? Ifhimni aħna ta’ dawn dilettanti u m’għandhix fejn inrosshom”.

Is-Sur Bezzina u s-sidien jew l-okkupanti tal-istalel l-oħrajn huma mħeġġa jwaħħlu kuntatt tat-telefon mal-istalla jew jagħmlu kuntatt mal-Awtorità tal-Ippjanar. Is-sidien li bidlu l-istalel f’residenzi jridu jwaqfu l-illegalitajiet b’mod immedjat u għandhom 16-il ġurnata biex ireġġgħu is-sit għall-użu oriġinali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-ġurnalist veteran Reno Bugeja rrapporta għax-xogħol għall-aħħar darba mal-istazzjon nazzjonali wara karriera ta’ 44 sena. Is-Sur Bugeja se jirtira bl-età f’nofs dan ix-xahar wara li għall-aħħar seba’ snin mexxa l-Kamra tal-Aħbarijiet…

Lokali

Issokta r-restawr tal-fortifikazzjonijiet li jinkludu l-Ospizio fil-Furjana biex sas-sajf ta’ sentejn oħra jinfetaħ għall-pubbliku dak li qed jissejjaħ bħala l-ewwel mużew tal-arti kontemporanja f’Malta bl-isem ta’ MICAS. Il-proġett jinkludi fost…

Avjazzjoni

L-Air Malta kitbet paġna oħra fl-istorja tagħha meta ajruplan tal-linja nazzjonali tar għall-ewwel darba lejn l-Indja biex ħa lura f’Kerala 110 ċittadin Indjan f’titjira ta’ ripatrijazzjoni mħallsa mill-gvern. Tkellimna ma’…

Lokali

Il-Programm taċ-Ċittadinanza b’Investiment se jingħalaq u l-aġenti ġew infurmati biex ma jaċċettawx iżjed applikazzjonijiet. Minflok ser isiru regolamenti ġodda dwar ir-residenza b’żewġ saffi. Saff minhom jagħti dritt lil persuni li…

Aktar