Qorti
Jitqiegħdu formalment taħt att ta’ akkuża l-irġiel mixlija bil-qtil ta’ DCG

L-Avukat Ġenerali ressaq formalment l-akkużi kontra t-tliet irġiel li huma mixlija bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia li nqatlet b’karozza bomba fil-Bidnija, sewwasew bħal lum 21 xahar.

L-att ta’ akkuża fil-konfront ta’ Vince Muscat, George Degiorgio u Alfred Degiorgio ġie ppreżentat lill-Qorti u lill-akkużati dalgħodu wara li l-kumpilazzjoni tax-xhieda kontrihom ilha għaddejja minn Diċembru tal-2017. F’dan l-istadju ifisser li hemm biżżejjed provi biex it-tliet irġiel jgħaddu ġuri.

Huma jinsabu akkużati li għamlu bomba u splodew fil-karozza tas-sinjura Caruana Galizia fis-16 October tal-2017. Il-Qorti dejjem ċaħdet it-talbiet tal-avukati difensuri tagħhom għall-ħelsien mill-arrest.