Lokali
Jitqiegħdu fuq probation fuq serq ta’ cheque book u firem foloz

Raġel u mara tqiegħdu fuq ordni ta’ probation għal 3 snin wara li nstabu ħatja li serqu cheque book u ffalsifikaw il-firem fuq iċ-ċekkijiet.

Ir-raġel, li għandu 44 sena li jgħix Birkirkara, u l-mara li għandha 46 sena residenti x-Xewkija (Għawdex), ġew akkużati li fis-7 ta’ Settembru u fix-xhur ta’ qabel iffalsifikaw il-firem biex użaw xi ċekkijiet f’diversi postijiet.  Buttigieg iffaċċjat akkużi wkoll li serqet iċ-cheque book ta’ Sammy Buttigieg.

L-akkużati ammettew l-akkużi miġjuba kontriehom, bil-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Yana Micallef Stafrace, wissiethom bil-konsegwenzi li setgħu jiffaċċjaw jekk iwieġbu li huma ħatja li wettqu r-reati li kienu mixlija bihom.

 

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Tfajla ta’ 24 sena bil-kundizzjoni Bi-Polar qalet li minn ħajja solitarja u dipressiva, illum qed tgħix ħajja feliċi grazzi għal mara li qed tiddedika ħajjitha għal żgħażagħ b’diżabiltà. Fiona Ellul…

Lokali

Fis-sajf li ġej, grupp ta’ ċiklisti mil-LifeCycle ser jaqdfu elfejn kilometru fi tliet pajjiżi fl-Ażja biex ikomplu jinġabru fondi għar-riċerka fuq il-mard tal-kliewi u biex tkun iffinanzjata għajnuna psikoloġika għall-pazjenti…

Kultura

Fil-Mużew Marittimu fil-Birgu se jkun hemm esebizzjoni li tiċċelebra l-legat tal-esploratur marittimu, Jacques Cousteau, u l-konnessjoni tiegħu ma’ Malta permezz tal-vapur ‘Calypso’, li wara li baħħar bi vjaġġi bejn Malta…

Sport

Kumpanija Maltija li bbenefikat mill-programm nazzjonali ta’ Riċerka u Innovazzjoni, Fusion, bdiet tipproduċi sistemi ta’ dawl LED biex jintużaw f’kumplessi sportivi. F’kollaborazzjoni ma’ SportMalta, il-kumpanija Altern bdiet tinstalla sistema ta’…

Aktar