Lokali
Jitqiegħdu fuq probation fuq serq ta’ cheque book u firem foloz

Raġel u mara tqiegħdu fuq ordni ta’ probation għal 3 snin wara li nstabu ħatja li serqu cheque book u ffalsifikaw il-firem fuq iċ-ċekkijiet.

Ir-raġel, li għandu 44 sena li jgħix Birkirkara, u l-mara li għandha 46 sena residenti x-Xewkija (Għawdex), ġew akkużati li fis-7 ta’ Settembru u fix-xhur ta’ qabel iffalsifikaw il-firem biex użaw xi ċekkijiet f’diversi postijiet.  Buttigieg iffaċċjat akkużi wkoll li serqet iċ-cheque book ta’ Sammy Buttigieg.

L-akkużati ammettew l-akkużi miġjuba kontriehom, bil-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Yana Micallef Stafrace, wissiethom bil-konsegwenzi li setgħu jiffaċċjaw jekk iwieġbu li huma ħatja li wettqu r-reati li kienu mixlija bihom.

 

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Iż-żmien jagħmel tiegħu u meta jkun mgħejjun minn elementi bħall-ilma u t-tniġġiż jaf ikun l-ikbar għadu għall-opri tal-arti fis-soqfa tal-knejjes tagħna. Il-Kolleggjata ta’ San Pawl fil-Belt tiffaċċja spiss il-problema tal-ilma…

Saħħa

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità qed taħdem biex tiġi introdotta kard speċjali għal persuni li għandhom imġiba diffiċli, biex fost oħrajn f’każi severi ta’ awtiżmu jkunu jistgħu jaqbżu l-kju u jinqdew…

Politika Lokali

Il-Kamra tad-Deputati iddiskutiet mozzjoni mressqa mill–Oppożizzjoni dwar dak li ġie żvelat fuq il-kumpanija 17 Black fuq talba li saret mill-Kap tal-Oppożizzjoni, bid-deputat Prim Ministru Chris Fearne jgħid li l-Kamra kellha tiddiskuti kull allegazzjoni li…

Aktar