Lokali
Jittrippla l-ammont ta’ nisa f’karigi għolja fis-servizz pubbliku

F’ħames snin, kważi ttrippla l-ammont ta’ nisa li qed jokkupaw l-għola karigi tas-servizz pubbliku.  Dan joħroġ mill-Women Leaders Index 2016-17, li juri li l-proporzjon tan-nisa fl-għola karigi fis-servizz pubbliku kien ta’ 38.1%, żewġ punti perċentwali inqas mill-medja Ewropea.

Fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permamenti Ewlieni ntqal li l-iktar fatturi li qed jinkoraġixxu lill-uffiċċjali pubbliċi nisa biex ikomplu javanzaw fil-karriera tagħhom u jilħqu l-għola skali tas-servizz pubbliku hu l-miżuri għall-bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-familja.  Skont l-istqarrija, minn 773,679 mara li bbenefikaw mill-miżuri favur il-familja fl-2012, ħames snin wara dawn żdiedu b’31% għal 4,838.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-qabża kbira ‘l quddiem li seħħet u fl-istqarrija ġie kkwotat jgħid li din il-qabża tixhed il-fatt li s-servizz pubbliku ma jagħmel l-ebda distinzjoni bejn is-sessi u l-ħidma li qed issir favur opportunitajiet indaqs għal kulħadd.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura,…

Lokali

B’esperjenza vasta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, l-Avukat Joe Micallef Stafrace, illum irtirat, iżda xorta isegwi dak li għaddej u jistqarr li ċerti principji sagrosanti tal-ġurnalizmu professjonali qed jigu imxelfa minn uħud. L-Avukat…

Lokali

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar…

Lokali

Xogħol li jitlob li min jagħmlu jbakkar minn kmieni filgħodu, iżda li fih ukoll is-sodisfazzjon tiegħu. Melanie Saliba ilha tarma l-monti ‘l fuq minn għoxrin sena. Ma’ TVM, Melanie wriet…

Aktar