Jixxandru aktar ‘recordings’ bejn Sheehan u l-‘control room’ tal-Pulizija
[23videos id=”17081334″]
Fl-ewwel telefonata mad-depot tal-Pulizija x-xufier tal-Ministru Manuel Mallia, Paul Sheehan talab għall-assistenza urġenti tal-Rapid Intervention Unit fejn il-Pixxina f’Tal-Qroqq għax jgħid li faqgħulu l-karozza tal-Ministru u min kien baqa’ sejjer. F’dan ir-recording,  waqt li kien fuq it-telefon mal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija jinstemgħu żewġ tiri.
Hu jinsisti mal-pulizija fil-control room biex jibgħat lill-pulizija tar-Rapid Intervention Unit għax ħa jibqa’ jagħtih it-tiri. F’din it-telefonata, Sheehan qal li għandu l-Ministru miegħu.
Fit-tieni telefonata Sheehan jinstemma jgħid lix-xufier li daħal fil-karozza tal-Ministru biex ma jagħmilx kummiedji.
Fid-disgħa u minuta, Sheehan reġa ċempel il-control room, għat-tielet darba. Waqt li kien fuq il-linja, Sheehan jinstemma jgħid  “ara ma tqumx għax fuqek naħlih!”
Fir-raba’ telefonata, Sheehan jinstema jgħid lil persuni fuq il-post tal-inċident li xi ħadd faqgħalu l-karozza tal-Ministru u li kellu t-tifla tal-Ministru miegħu. Jerga jgħid li spara żewġ tiri fuq ix-xufier l-ieħor għax ħarablu. Ix-xufier tal-Ministru jisntema jgħid “Startjahieli naqra għax fiha anke l-bullets”.  Għal darb’oħra jitlob li jitkellem mal-Ministru, biex jinfurmah b’dak li kien ġara. Sheehan jgħid li min ħabat fih kien f’sakra mejjet.
Fil-ħames recording imxandar, Sheehan jiddeskrivi f’kien qed jiġri fil-mini ta’ Santa Venera.
Fis-sitt recording, ibiddel il-verżjoni ta’ dak li qal qabel dwar ‘l fejn spara t-tiri. F’telefonata din id-darba mal-Aġent Kummissarju Ray Zammit, Paul Sheehan jgħid li spara żewġ tiri, iżda mhux fuq il-persuna.
F’din it-telefonata, Paul Sheehan jgħid li t-tifla tal-Ministru kienet id-dar m’ommu u kien diġa informa lill-Ministru. L-Aġent kummissarju jitkellem ma’ pulizija li wasal fuq il-post u jordna li jniżżlu lir-raġel l-ieħor id-distrett biex l-investigazzjoni tkompli minn hemmhekk.  Mistoqsi x’se jsir mill-karozza tal-barrani, l-Aġent Kummissarju jistaqsi jekk intlaqtitx.
Il-Ħadd filgħodu, fil-media xxandar minn sors ieħor recording ta’ konversazzjoni bejn Sheehan u l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija, Ray Zammit, waqt li fuq linja oħra kien mal-kap tal-kommunikazzjoni tal-Prim Ministru Kurt Farrugia/ F’din it-telefonata Sheehan jirrakonta lill-Aġent Kummissarju x’kien seħħ bl-Aġent Kummissarju jistaqsi jekk gewx sparati żewġ tiri jew tlieta li fit-telefonata l-agent Kummissarju jghidu li kien żewġ warning shots.

 

Aktar kmieni: Waqt li llum mistennija tkun konkluża l-inkejsta dwar l-isparatura, fis-sigħat li għaddew il-media tal-Partit Nazzjonalista xandret żewġ rekordings ta’ telefonati li saru qabel, waqt u wara l-isparatura fejn ix-xufier tal-Ministru Manuel Mallia jinstema’ jitkellem mal-control room tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fejn beda jinfurmahom b’dak li kien qed jiġri.

Fis-2 p.m. NET News xandar il-ħames telefonata li x-xufier tal-Minsitru Mallia, Paul Sheenhan għamel fid-9.06 p.m. lill-112. Matul din il-telefonata, il-‘control room’ tal-pulizija għaddew lil Sheehan mal-pulizija tal-mobile li talbuh repetutament il-lokazzjoni ta’ fejn jinstab. Sheehan jinstema’ wkoll jgħajjar lill-Iskoċċiż fost affarijiet oħra “purċinell”.

21.01 – It-tielet telefonata – Ix-xufier tal-Ministru Mallia jerġa’ jċempel 112 għat-tielet darba

Sheehan: Hello

Pulizija ‘control room’: Żomm il-linja ħa ngħaddik mal-Pulizija.

Sheehan: Smajthom għaddejjin taħt il-mina.

Pulizija ‘control room’: Għalhekk se ngħaddik magħhom. Ibqa’ fuq il-linja. Għaddejtek, min inti int?

Sheehan: 533, ix-xufier tal-Ministru Mallia.

Pulizija ‘control room’: 533, żomm waħda l-linja.

Sheehan: Ara ma tqumx. Ara ma tqumx għax fuqek naħlih.

Pulizija ‘control room’: Hello.

Sheehan: Hello.

Pulizija ‘control room’: Għidli.

Sheehan: Aw taħt il-mini. Sparajt fuqu jien diġa.

Pulizija ‘control room’: Inti min inti?

Sheehan: 533, ix-xufier tal-Minsitru Mallia.

Pulizija ‘control room’: Fejn qiegħdin intom?

Sheehan: Aw, waslu, waslu tal-RIU.

Pulizija ‘control room’: Fejn qiegħdin?

Sheehan: Issa jekk tistgħu qabduni mal-Ministru, qiegħed id-Depot il-Ministru.

Pulizija ‘control room’: Fejn qiegħdin intom?

Sheehan: Taħt il-mini ta’ Santa Venera.

Pulizija ‘control room’: Taħt il-mini ta’ Santa Venera… suq.

Sheehan: Regional Road, fejn il-Madonna, ġejjin lejn il-Marsa.

Pulizija ‘control room’: Regional Road, fejn il-Madonna, ġejjin lejn il-Marsa.

Sheehan: Inżlu, inżlu minn hemm.

Pulizija ‘control room’: Hemm xi unit minn tagħna, waslu?

Sheehan: Iva.

(It-telefonata qiegħda on hold)

 

21.02 – Ir-raba’ telefonata – Ix-xufier tal-Ministru Mallia jerġa’ jċempel 112 għar-raba’ darba

Sheehan: Ħares, dan faqgħali l-karozza tal-Minsitru, kelli t-tifla miegħi, sparajt ġiex tiri fuqu għax ħarabli, le biex tkunu tafu

Sheehan jinstema’ jitkellem ma’ oħrajn: Hawn fejn il-bieb tal-Gżira. Startjahieli naqra għax fiha anke l-bullets, għax bħalissa hekk qiegħed

Pulizija ‘control room’: Glen

Sheehan: Hello

Pulizija ‘control room’: Glen?

Sheehan: Le hi, 533 jien.

Pulizija ‘control room’: 533, il-pulizija?

Sheehan: Iva

Pulizija ‘control room’: Żomm il-linja ħa ngħaddik waħda mal-pulizija tal-RIU li ġej fuq il-post. Żomm il-linja.

Sheehan: Hawnhekk diġa hawn pulizija tal-RIU.

Pulizija ‘control room’: Min hemm ħdejk? Nista’ nkun naf min hemm ħdejk?

Sheehan: Mela, 1359.

Pulizija ‘control room’: Il-1359?

Sheehan: Issa jien jekk jista’ jkun hemm il-Minsitru d-Depot, irrid ninfurmah x’ġara u x’ma ġarax, għax dak kelli t-tifla tiegħu miegħi.

Pulizija ‘control room’: Aħna ma nafux x’ġara u x’ma ġarax eżatti?

Sheehan: Tini cans. Dan faqgħali l-karozza tal-Minsitru.

Pulizija ‘control room’: Faqagħlek il-karozza tal-Minstru dan ir-raġel.

Sheehan: Iva. Ħarabli u sparajt ġiex tiri.

Pulizija ‘control room’: Inti?

Sheehan: Ehe, għax ħarabli.

Pulizija ‘control room’: Orrajt. Fuq il-karozza tal-Ministru spara dan?

Sheehan: Le. Jien sparajt fuqu.

Pulizija ‘control room’: Le, hu ħabatlek ġol-karozza tal-Minsitru, baqa’ dieħel ġo fiha, apposta jiġifieri dan?

Sheehan: Baqa’ sejjer, naħseb f’sakra mejjet kien.

Pulizija ‘control room’: Imbagħad sakemm qbadtu inti?

Sheehan: Ġrejt warajh bil-karozza tal-Ministru.

Pulizija ‘control room’: Orrajt, fhimtek kollox sew. Iddealja waħda ma’ tal-RIU, ħa ngħaddi l-informazzjoni lis-Surġenta.

Sheehan: Ħares, jekk tista’ qabduni mal-Minsitru biss, qiegħed hemmhekk il-Minsitru.

Pulizija ‘control room’: Issa nerġgħu inċemplulek aktar tard filkaz, orrajt, jew ċempel aktar tard int minn naħa tiegħek. Ikkalma naqra. Orrajt hi.

Sheehan: Ċaw.

Pulizija ‘control room’: Ċaw.