Lokali
Jiżdiedu b’aktar minn 12,000 l-impjiegi full time

Bejn April tal-2017 u April li għadda, ħaddiema b’impieg full time żdiedu b’6.5% li jfisser li medda ta’ 12-il xahar il-ħaddiema b’impjieg full time żdiedu bi 12,352. Miċ-ċifri amministrattiċi ta’ jobsplus imxandra mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ li sa April li għadda, il-ħaddiema fis-suq tax-xogħol kienu jgħoddu ftit anqas minn mitejn u erbat elf persuna.

Iż-żieda ta’ 6.1% tal-provvista tal-ħaddiema kienet tikkonsisti f’aktar minn 12,000 ħaddiem ġdid fis-suq tax-xogħol u tnaqqis ta’ 730 persuna milli kienu qed ifittxu xogħol. Jirriżulta li ż-żieda kienet l-aktar mill-ħaddiema nisa li daħlu fis-suq tax-xogħol.

Miċ-ċifri uffiċjali jirriżulta li l-impjieg mas-settur privat żdiedu b’10,883 għal kważi 155,000 ħaddiem. Il-ħaddiema li żdiedu fuq il-kotba tal-Gvern kienu jgħoddu kważi 1,500 biex sa April li għadda, il-ħaddiema mal-Gvern kienu jgħoddu kważi 47,000 ruħ. Waqt li l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom żdiedu b’942 għal total ta’ 11,410.

L-istatistika dwar is-suq tax-xogħol turi wkoll li kien hemm żieda anke fil-ħaddiema li għandhom impjieg part time. Miċ-ċifri joħroġ li sa April kien hemm aktar minn 35,000 ħaddiem li kienu reġistrati li għandhom biss impjieg part time. Kien hemm ukoll kważi 27,000 ħaddiema oħra reġistrat ma’ Jobsplus li barra l-impjieg full time kellhom ukoll xogħol ieħor part time.