Qorti
“M’hemmx x’tagħmel” – ir-reazzjoni ta’ Liam Debono lill-Pulizija

Talba oħra mid-difiża biex Liam Debono li jinsab akkużat fost oħrajn bl-attentat tal-qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri reġgħet ġiet miċħuda waqt li Debono issa jinsab akkużat 47 akkuża wara li l-Pulizija resqet akkużi ġodda kontrih. Mix-xhieda ħareġ li l-kuntistabbli Schembri seta’ tilef ħajtu li kieku mhux għax sarulu intervent mediku mill-ewwel. Ħareġ ukoll li Debono ma wera ebda emozzjoni meta ġie arrestat u infurmat li kien għoddu qatel lil Schembri.

It-tabib Forensiku Mario Scerri ta diskrizzjoni grafika tal-ġrieħi li ġarrab il-kuntistabbli Simon Schembri wara li safa’ mtajjar u mkaxkar mill-karozza misjuqa minn Liam Debono. Dr Scerri kien qed jixhed fil-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra Liam Debono li jinsab mnixli fost oħrajn bl-attentat tal-qtil ta’ Schembri. Dr Scerri xehed li l-kuntistabbli Schembri seta’ tilef ħajtu kieku ma sarx l-intervent mediku fuqu mill-ewwel.

Fil-bidu tas-seduta quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispetturi Fabian Fleri, Pierguido Saliba u Chantelle Casha żiedet numru ta’ akkużi oħra biex issa Debono qed jiffaċċja 47 akkuża bl-aktar waħda gravi tibqa’ dik tal-attentat ta’ qtil tal-kuntistabbli Simon Schembri.

L-ispettur Saliba qal li l-akkużi l-ġodda jinvolvu reati li allegatament wettaq Debono bl-istess Mercedes li biha tgħajjar lill-Kuntistabbli Schembri. L-akkużi l-ġodda ħarġu mill-investigazzjonijiet li saret mill-esperti tal-Qorti fosthom li Debono laqat karozza u baqa’ sejjer, in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-vettura kien falz u li l-vettura suppost ma tinstaqx fit-triq kif ukoll ma kellhiex polza ta’ assigurazzjoni.

L-akkużat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih bid-difiża mmexxija mill-Avukati Franco Debono u Amadeus Cachia qalet li peress li l-kumpilazzjoni bdiet mill-ġdid talbet il-ħelsien mill-arrest tal-imputat. Il-Maġistrat Mifsud ċaħad it-talba. Fis-seduta xehdu diversi membri tal-korp fosthom mil-control room kif ukoll membri tar-Rapid Intervent Unit li arrestaw lil Debono ftit wara li tajjar lil Kuntistabbli Schembri.

Il-kuntistabbli Christopher Debrincat mir-RIU xehed fost oħrajn li meta arrestaw lil Debono u informah li seta’ qatel lill-Kuntistabbli Schembri, l-akkużat wieġeb “Heqq m’hemmx x’tagħmel” mingħajr ebda emozzjoni. Il-kuntistabbli Clayton Azzopardi kkonferma dan u żied jgħid li l-akkużat qalilhom li beda jserrep il-karozza biex jipprova jaqla’ lill-Kuntistabbli Schembri minn taħtha.

Il-kuntistabbli Schembri mistenni jagħti x-xhieda tiegħu aktar tard dan ix-xahar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Sewwieqa li kienu għaddejjin minn Triq il-Buqana, limiti ta’ Ta’ Qali sabu ma’ wiċċhom ostaklu mhux tas-soltu. Filmat li rċieva TVM juri tajer jaqa’ minn fuq trakk li dan baqa’ tul…

Kultura

Fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, riesaq lejn tmiemu proġett ikkumplikat li nvolva snin ta’ studji u xogħol għad-disinn u l-istallazzjoni ta’ sistema li tikkontrolla l-ambjent fil-kripta tal-Granmastri. Il-proġett qed jaċċerta li…

Kronaka

Karozza ħadet in-nar fi Triq Liedna, il-Fgura. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-1am. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jikkontrollaw in-nirien. Issejħet ukoll ambulanza iżda b’xorti tajba ħadd ma weġġa’.

Stejjer Umani

Bjorn Formosa reġa’ daħal l-isptar wara li 21 jum ilu għamel operazzjoni. Fuq Facebook, Bjorn qal li qed iħossu agħar minn qatt qabel u li qed iħossu bla nifs, stordut…

Aktar