Lokali
Jiżdiedu l-impjiegi full time bi 11,000

Ċifri ta’ Jobsplus ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fuq medda ta’ sena sa Awwissu li għadda, il-ħaddiema b’impjieg full time f’Malta żdiedu bi ftit aktar minn 11,000, żieda ta’ 6% fuq is-sena ta’ qabel.

L-istatistika turi wkoll li kien hemm żieda ta’ 1.7% fil-ħaddiema li għandhom biss impjieg fuq bażi part time. Fl-istes perjodu minn Awwissu tal-2016 sa Awwissu li għadda l-persuni jirreġistraw għax-xoghol naqsu b’772 persuna.

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li mil-11,000 impjieg ġdid li nħolqu f’sena, aktar minn 9,600 huma impjiegi fis-settur privat li jinkludi aktar minn 700 li bdew jaħdmu għal rashom. Il-ħaddiema mal-Gvern żdiedu b’1,400 bejn Awwissu tal-2016 u Awwissu li għadda.

Mill-istatistika tal-Jobsplus joħroġ li f’sena żdiedu b’10% għal iktar minn 26,400, il-ħaddiema li barra l-impjieg fiss għandhom xogħol ieħor part time. Mill-banda l-oħra kien hemm aktar minn 37,500 ħaddiem ieħor li għandhom biss xogħol fuq bażi part time.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Iż-żmien jagħmel tiegħu u meta jkun mgħejjun minn elementi bħall-ilma u t-tniġġiż jaf ikun l-ikbar għadu għall-opri tal-arti fis-soqfa tal-knejjes tagħna. Il-Kolleggjata ta’ San Pawl fil-Belt tiffaċċja spiss il-problema tal-ilma…

Saħħa

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità qed taħdem biex tiġi introdotta kard speċjali għal persuni li għandhom imġiba diffiċli, biex fost oħrajn f’każi severi ta’ awtiżmu jkunu jistgħu jaqbżu l-kju u jinqdew…

Politika Lokali

Il-Kamra tad-Deputati iddiskutiet mozzjoni mressqa mill–Oppożizzjoni dwar dak li ġie żvelat fuq il-kumpanija 17 Black fuq talba li saret mill-Kap tal-Oppożizzjoni, bid-deputat Prim Ministru Chris Fearne jgħid li l-Kamra kellha tiddiskuti kull allegazzjoni li…

Aktar