Lokali
Jiżżarmaw l-umbrelel ikkuluriti f’Ħaż-Żabbar

Kawża tar-riħ qawwi li ħakem u ser ikompli jaħkem il-Gżejjer Maltin, il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żabbar ma kellux għażla oħra ħlief li jżarma l-umbrellel li ġew installati biex iżejjnu r-raħal.

Il-Kunsill irringrazzja lill-voluntiera li b’paċenzja kbira ddedikaw ħinhom għall-armar u ż-żarmar tal-umbrelel u kompla jgħid li tali deċiżjoni ttieħdet bħala prekawzjoni u sigurtà għar-residenti u kull min iżur ir-raħal.

Filwaqt li din l-aħbar forsi mhux se tinżel tajjeb ma’ xi wħud, il-Kunsill stieden lil kulħadd imur jara b’għajnejh l-akbar żewġ umbrelel fid-dinja li se jittellgħu għall-festa f’Settembru li ġej.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) ħatret lid-ditta tal-awdituri Ernst and Young biex tagħti pariri u tissorvelja lill-bank Satabank plc. L-avviż dwar din il-miżura ħareġ illum bl-MFSA issostni li din l-azzjoni…

Qorti

Mara ta’ 47 sena mill-Fgura fittxet għad-danni lill-Kunsill Lokali tal-Fgura talli ġarrbet diżabilità permamenti meta waqgħet hija u miexja minn fuq il-bankina fil-lokalità fejn tgħix. Il-każ imur lura 8 snin,…

Qorti

Il-Forzi Armati ta’ Malta spiċċat rid tħallas għall-karozza mikrija wara li din ġarrbet ħsarat estensivi waqt sessjoni taħriġ f’każ li jmur lura għaxar snin. L-ewwel Qorti kienet iddeċidiet favur il-Forzi…

Qorti

Il-Qorti ddikjarat li d-drittijiet ta’ raġel akkużat bi traffikar ta’ droga nkissru wara li l-każ spiċċa jkaxkar sitt snin. Fl-2012, Agius kien imressaq b’akkuża bi traffikar u pusses tal-eroina, li…

Aktar