Lokali
Jobżoq lill-membri tal-midja waqt li kien dieħel fil-Qorti

L-għada li darab żewġ Pulizija mir-Rapid Intervention Unit, żagħżugħ minn Chad ġab ruħu ħażin fuq l-għatba tal-Qorti meta waqt li kien qed jiġi skortat mill-Pulizija beżaq lill-ġurnalisti li kienu deħlin biex jirrappurtaw il-każ. Ħafi, immanettjat u b’żarbun f’idejh Abdul Hamid Adam Zakkaria li għandu 23 sena ġie mixli li li darab żewġ Pulizija, m’obdiex l-ordinijiet tal-Pulizija, kellu sikkina mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija u kiser il-paċi pubblika.

 

L-Ispettur Priscilla Caruana Lee qalet li l-Ġimgħa filgħodu, il-Pulizija avviċinaw liż-żagħżugħ meta kien miexi b’injama f’idu fix-xifer tas-sur ħdejn l-Ambaxxata tat-Turkija fil-Floriana. Qalet li meta ntalab biex juri d-dokumenti ta’ identifikazzjoni, huwa ħareġ mus u ħebb għall-Pulizija bir-riżultat li kiser subgħa ta’ kuntistabbli u darab ħafif surġent.

Iż-żagħżugħ qal lill-Qorti li ma riedx jikkomunika mal-avukat tal-għajnuna legali. Għall-ewwel hu wieġeb li hu ħati tal-akkużi, iżda wara li l-Qorti tagħtu ċans jikkunsidra, qal li ħassu xi ftit ma jiflaħx u biddel il-verżjoni għal waħda li mhux ħati.

Il-Maġistrat Ian Farrugia ordna li jibqa’ jinżamm arrestat.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’digriet ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Knisja Parrokkjali Matriċi ta’ Stella Maris ġiet mgħollija għad-dinijtà ta’ Knisja Arċipretali. Hekk, il-kappillan tal-Parroċċa, fil-preżent Mons. Anton Portelli, jkollu wkoll it-titlu ta’…

Lokali

Xena mill-isbaħ tal-bajja ta’ Mġarr ix-Xini kif probabbli qatt ma rajtha. Dan ir-ritratt, li ttieħed mill-astronomu Joseph Caruana, jagħtina ħjiel tal-ġmiel naturali li kienu jgawdu missirijietna, u li llum sfortunatament…

Lokali

Fl-1 ta’ Lulju, fil-pjazza ewlenija tal-Qala, l-Għaqda Briju San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex se jorganizza l-‘Festa Għawdxija’. Dan l-avveniment se jsir proprju meta l-istaġun tal-festi f’pajjiżna jkun fl-aqwa tiegħu….

Lokali

Raġel mgħammad u armat b’sikkina seraq €100 flus kontanti minn ħanut tal-merċa f’Ħal Tarxien. Il-każ seħħ fi Triq Karlu Maratta għall-ħabta tan-nofsiegħa. Ir-raġel talab lill-kaxxiera biex tagħtih il-flus kollha, kif…

Aktar