Reliġjon
Joffru €14,000 u jirbħu d-dritt li jerfgħu l-vara fl-Imġarr

Il-kuġini Louis u Wistin Vella, flimkien ma’ seħibhom Andrew Schembri, se jkunu r-reffiegħa tal-vara ta’ Santa Maria li tinħareġ b’entużjażmu u bil-pompa mill-knisja għall-purċissjoni waqt iċ-ċelebrazzjonijiet esterni tal-festa illejla.

Il-grupp offrew €14,000 biex iġorru l-vara, l-istess kif kienu għamlu s-sena l-oħra.

Louis Vella qal li “l-grupp jinżel kull sena fir-raħal, u daqqa neħduha aħna u daqqa jeħodha xi ħadd ieħor.. u min jeħodha, ħeqq din hija l-barka tiegħu, aħna nieħdu b’idejn xulxin u mmorru nieħdu drink x’imkien ta’ ħbieb hux.”

Emozzjonati u mdawra mill-paruċċini jifirħulhom biswit iz-zuntier tal-paroċċa, huma ddeskrivew it-tradizzjoni bħala waħda familjari li jipprovaw iżommu ħajja minn ġenerazzjoni għall-oħra.

Vella qal li hija “Tradizzjoni kbira missierijietna u n-nanniet tagħna kienu involuti fiha… hija emozzjonanti u fl-istess ħin huwa unur kbir hux.”

It-tradizzjoni fl-Imġarr tmur lura għall-1922. Kienu saru xi xogħolijiet fuq il-vara ta’ Santa Marija iżda kien għad jonqos sittax-lira, ħames xelini u disa’ soldi x’jitħallsu li għamlu tajjeb għalihom il-benefatturi.

Fit-tieni sena li ħarġet il-purċissjoni waqt il-festa ta’ Santa Marija, ir-reffiegħa kienu mitlubin jagħmlu offerta minn rajhom u rnexxielhom jiġbru ftit iktar minn sbatax-il lira.

L-offerta tal-benefatturi flimkien mal-offerta li saret minn dawk li refgħu l-istatwa fl-1923 telgħat għal ftit iktar minn mija u tmenin lira u s-somma kienet mgħoddija lil kappillan biex ikun komplut il-proġett tal-bini tal-knisja.

Illum, kważi mitt sena wara, id-drawwa għadha tqanqal eċitament fost il-komunità tal-Imġarr, bil-gruppi ta’ reffiegħa jirbħu l-privileġġ li jerfgħu l-vara tal-Madonna waqt il-purċissjoni ta’ filgħaxija jekk joffru l-ikbar ammont ta’ flus. Il-kappillan Calciedon Vassallo jinsisti li t-tradizzjoni għandha tissejjaħ għotja u mhux irkant għax qal ir-reffiegħa ma jieħdu l-ebda gwadann ħlief li jkollhom il-preġju li jerfgħu l-vara tal-Madonna waqt il-purċissjoni ta’ filgħaxija.

IL-Kappillan Vassallo insista li r-reffiegħa ma jieħdu xejn. Qal li waqt irkant normalment ikun hemm xi ħaġa trid tixtriha u tħallas għaliha , dan mhux irkant biex jieħdu xi ħaġa, anzi biex jagħtu, jieħdu l-vjaġġ biss.

Il-Kappillan ikkonferma wkoll li kwart mis-somma flus li inġabret se tmur għall-Għaqda Biblika ta’ Malta li tippromovi t-tagħlim tal-bibbja.

Aħbarijiet Oħra
Ġurnali

In-Nazzjon Fl-ewwel paġna ta’ In-Nazzjon insibu ritratt tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia mal-President tal-Partit Popolari Ewropew Joseph Daul f’Salżburgu. F’rapport dwar l-għeluq ta’ diskussjoni mal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew,…

Politika

Il-Prim Ministru Joseph Muscat awgura li jintlaħaq ftehim dwar Brexit iżda qal li jrid ikun realistiku u filwaqt li jemmen li ftehim huwa possibbli, il-progress qed ikun diffiċli. Huwa qal dan…

Politika

“Se nkompli nitkellem fl-Ewropa f’isem il-poplu Malti u Għawdxi kollu, u naħdem b’mod konkret biex inħares l-interessi tan-nies f’dak kollu li bħala pajjiż jolqtna mill-qrib” – dan qalu l-Kap tal-Partit…

Kurżitajiet

Hija okkażjoni rari li xi ħadd ikollu ċ-ċans isir miljunarju malajr…  Dan hekk kif fil-21 ta’ Settembru se ssir il-EuroMillions Superdraw u l-Maltin se jkunu jistgħu jieħdu sehem grazzi għal…

Aktar