Qorti
AĠĠORNAT: Sentejn ħabs sospiżi wara li inġurja lill-Maġistrat Joe Mifsud

Joseph Mary Ebejer ta’ 54 sena minn Ħal Qormi kien ikkundannat sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €700 għax inġurja u hedded lill-Maġistrat Joe Mifsud permezz ta’ filmat li tella’ fuq il-midja soċjali.

Quddiem il-Magistrat Josette Demicoli, Ebejer ammetta l-akkuża miġjuba kontrih, bil-Maġistrat Demicoli tordnalu li fi żmien tliet sigħat ineħħi l-filmat minn fuq il-midja soċjali. Ordnatlu ukoll li jneħħi kull filmat ieħor li fih semma lill-Maġistrat Mifsud.

Il-Maġistrat Demicoli anke ħarġet ordni ta’ protezzjoni fil-konfront tal-Magistrat Joe Mifsud u l-familjari tiegħu validu għal 3 snin. Ebejer qal li jiddispjacih għal dak li wettaq u għamel apoloġija formali.

L-imputat fil-Qorti deher ma jiflaħx u qal li ħassu qed jistordi, tant li l-Maġistrat Demicoli waqqfet il-proċeduri u ordnat li l-akkużat jingħata x’jixrob.

L-Avukati għall-parte civili Dr Lennox Vella u Dr Alfred Abela sostnew li l-Maġistrat Mifsud ħafer lill-akkużat iżda ddispjacih ħafna għall-attakk li wettaq Ebejer fuq l-istituzzjoni tal-Qorti.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-lunetta ta’ San Franġisk li hija parti mill-fortikazzjonijiet tal-Furjana li jħarsu lejn il-Port il-Kbir treġġgħet lura għall-istat oriġinali tagħha wara xogħol estensiv mid-direttorat tar-restawr fi ħdan il-ministeru tal-ġustizzja. Il-fortifikazzjonijiet jagħmlu…

Lokali

Lejlet laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, l-Għaqda Repubblika f’ittra lill-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel, talbietu biex ma jħallix lill-Prim Ministru Joseph Muscat jattendi dan is-summit. Qalet li s-sehem tiegħu fil-Kunsill…

Lokali

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) ħarġet Ordni ta’ Konservazzjoni u Avviż ta’ Protezzjoni fil-Mensija, limiti ta’ San Ġwann li tinkludi s-sit ta’ applikazzjoni għall-iżvilupp propost bin-numru PA / 04214/19.  Din…

Aktar