Reliġjon
Jum speċjali għal sebat itfal b’diżabilità fiċ-ċentru San Miguel

Ġurnata speċjali għal sebat itfal b’diżabilità li jattendu ċ-Ċentru ta’ Riżorsi San Miguel f’Pembroke.

Okkażjoni ta’ darba fakkret it-tletin sena ta’ servizz edukattiv fiċ-ċentru lil tfal b’diżabilità bl-Ewwel Tqarbina għal tliet studenti u l-Griżma tal-Isqof lil erba’ studenti oħra.

Is-sagramenti kienu amministrati b’mod addattat għat-tfal mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’quddiesa li fakkret dan l-anniversarju speċjali.

Din hija l-ewwel darba li fl-iskola ġew amministrati dawn is-sagramenti. “Hemm bżonn inħaddnu d-diversità. Kulħadd għandu rwol fis-soċjetà u l-valur tal-bniedem mhux kemm jista’ jipproduċi, imma l-fatt li huwa persuna li jidħol f’relazzjonijiet bil-kapaċitajiet tiegħu, u qed jistedinna wkoll li mhux biss nieħdu ħsiebu, imma li jkun protagonista skont il-ħiliet tiegħu fis-soċjetà.”

Aktar minn 120 tifel u tifla b’diżabilità jattendu ċ-Ċentru ta’ Riżorsi San Miguel sakemm jagħlqu t-tlettax-il sena. L-istudenti jingħataw diversi servizzi skont il-ħtiġijiet tagħhom.

Il-kap tal-iskola, Marica Gatt, qalet li matul dawn it-tletin sena saru bosta bidliet fiċ-ċentru, inkluż fis-servizzi offruti. “L-iskola żviluppat bħalma wieħed janalizza u jistudja s-sistema kif żviluppat fil-qasam tad-diżbilità, jiġifieri minn mudell pjuttost mediku għal mudell pjutost inklussiv.”

Fost is-servizzi li jingħataw f’dan iċ-Ċentru ta’ Riżorsi hemm pixxina terapewtika, multi-sensory rooms, programm ta’ ġardinaġġ, u attivitajiet kurrikulari oħra.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar