Qorti
Juża x-xitan biex jistupra żewġ nisa

Każ mhux tas-soltu l-Qorti fejn żagħżugh ta’ 18-il sena minn Bormla, li ismu ma jistax jixxandar b’ordni tal-Qorti, baqa’ arrestat wara li ġie akkużat bi stupru f’attività sesswali mħallta ma’ allegazzjonijiet ta’ okkult.

L-akkużat qed jiġi mixli li stupra lis-sieħba ta’ ommu. Huwa ġie mixli wkoll li darab ukoll lil bintha u li kellu x’jaqsam sesswalment magħhom kontra r-rieda tagħhom.

Iż-żagħżugħ qed jiġi mixli wkoll li darab lil oħt is-sieħba tiegħu u lil ommha u li ħa sehem f’attivitajiet sesswali mat-tfajla tiegħu, minorenni ta’ 15-il sena. L-akkużat li ma jaħdimx wieġeb mhux ħati tal-akkużi li nġibu kontrih.

Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, il-Prosekuzzjoni qalet li kienet it-tfajla tal-akkużat li rrapportat l-allegat abbuż lill-Pulizija. Hija lmentat li l-akkużat kien qed jittrattaha ħażin u li kien qed jaġixxi b’mod ħażin.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Tlesta proġett ta’ restawr tal-pittura tas-saqaf fil-Kappella dedikata lill-konversjoni ta’ San Pawl fil-Wied ta’ Birkirkara. Din kienet saret mill-artist Ġużeppi Briffa waqt li r-restawr sar mill-kumpanija Atelier Del Restauro. Ir-restawr…

Qorti

Dr Manfred Galdes li kien Kap Eżekuttiv tal-FIAU, qal li n-nuqqas ta’ riżorsi fit-taqsima tal-Pulizija dwar ir-reati ekonomiċi kienet qed tagħmel ix-xogħol tal-FIAU inutli. Spjega li r-rapporti li l-FIAU kienet…

Saħħa

Fiċ-Ċina, tliet persuni mietu u iżjed minn 200 oħra jinsabu morda, wara li ħakimhom mikrobu ġdid li qed jissejjaħ novel coronavirus. F’kummenti lil TVM, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci,…

Aktar