Lokali
Kappillan fil-Belt se jitressaq il-Qorti implikat fis-serqa ta’ arti sagra b’valur ta’ €80,000

Nhar it-Tnejn li ġej l-għada tal-festa ta’ Santu Wistin fil-Belt, il-Kappillan tal-Parroċċa Patri Deo Debono ser jitressaq il-Qorti implikat fis-serqa ta’ għadd ta’ pitturi, inċiżjonijiet u arti sagra b’valur ta’ madwar €80,000. Sorsi qalu lil TVM li wara li dan il-patrimonju nħareġ baxx baxx mill-kunvent, ġie nnegozjat għal valur ferm inqas.

Is-serq tal-kwadri u l-patrimonju ekkleżjastiku mill-Kunvent tal-Patrijiet Agostinjani fil-Belt x’aktarx li seħħ aktar kmieni din is-sena u tant kien sar bi ħsieb u bil-għaqal li min wettqu kien dendel kwadri oħra minflok dawk misruqa biex ma jagħtix fil-għajn. Fil-fatt jidher li kien l-arkivista Patri Alex Cauchi li f’Jannar intebaħ li l-kwadri mdendla kienu foloz u ma jaqblux mal-inventarju tal-oġġetti prezzjużi li hemm fil-kunvent.

TVM jinsab infurmat li l-Pulizija mit-Taqsima tal-Propjetà Kulturali waslet għal Patri Deo Debono wara li fl-aħħar jiem irċeviet tagħrif li ċensier u navetta li nsterqu f’każ ieħor mill-Monasteru tas-sorijiet tal-klawsura ddedikat lil Santa Katerina jinsabu għand persuna li tinnegozja l-antikitajiet. Sorsi spjegaw li din il-persuna spjegat li dawn l-oġġetti b’valur ta’ ftit aktar minn €2,000 xtrathom mingħand Patri Deo Debono.

L-istħarriġ tal-pulizija mmexxi mill-Ispettur Saviour Baldacchino wassal biex fl-aħħar jiem bdew jinstabu wħud mill-pitturi u inċiżjonijiet li kienu rrappurtati misruqa fit-8 ta’ Frar li għadda. Sorsi qalu li l-Pulizija għandha f’idejha mill-inqas seba’ biċċiet ta’ arti sagra li mistennija tiddepożitahom lill-Qorti fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla fl-istess jum meta l-Kappillan Debono jitressaq il-Qorti.

Is-sorsi spjegaw li Patri Deo Debono ammetta mal-Pulizija l-involviment tiegħu fis-serq u l-kummerċ illegali ta’ xogħlijiet artistiċi. Huwa jinsab fuq police bail fl-istess waqt li din il-ġimgħa l-Parroċċa li ilu jmexxi ħames snin qed tiċċelebra l-Festa ta’ Santu Wistin. Sa ftit sigħat ilu fuq Facebook huwa ta dettalji tal-programm tal-festa fosthom il-kxif ta’ statwa li tirrapreżenta lil Santu Wistin ma’ San Ġużepp Patrun tal-Ordni Agostinjan li din is-sena qed jitfakkar il-150 anniversarju minn meta l-Knisja ddikkjaratu Patrun tal-Ordni.

TVM ilu jumejn infurmat li kien hemm żviluppi fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ li kien żvela TVM stess f’nofs Frar li għadda. Ilbieraħ f’nofsinhar ġurnalist ta’ TVM mar il-kunvent tal-Agostinjani fil-Belt u tkellem ma’ Patri Deo Debono. Il-Kappillan qal li ġie kkuntattjat mill-Pulizija li qalulu li nstabu oġġetti li possibilment ġew misruqa mill-kunvent. Il-Kappillan qal lill-ġurnalista li kien qed jistenna mill-Pulizija biex imur jara dawn l-oġġetti u jivverifika li huma tal-Ordni. Patri Deo Debono qalilna iżda li bħalissa jinsab impenjat bil-festa ta’ Santu Wistin li tiġi ċċelebrata l-Ħadd li ġej.

Aħbarijiet Oħra
Enerġija

Fil-budget, il-Gvern ħabbar li se jagħti għotja ta 25%, sa massimu ta’ €1,000, biex jinxtraw batteriji għall-ħażna tal-enerġija rinnovabbli. Għal din l-għotja se jkunu eliġibbli l-familji li għandhom pannelli tax-xemx…

Lokali

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-ġeneru kklassifika lil Malta fil-ħmistax il-post, kważi nofs triq fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-indiċi jkejjel diversi fatturi li jiddeterminaw il-kwalità ta’ ħajja tan-nisa f’pajjiżi Ewropej, mix-xogħol,…

Sajd

Ċifri għall-2017 maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-industrija tat-tonn f’Malta ipproduċiet 13,000 tunnellata ta’ tonn, b’valur ta’ kważi €170 miljun li 90% minnu ġie esportat lejn il-Ġappun. Il-Federazzjoni Maltija…

Ambjent

Il-Gvern u l-Oppożizzjoni ppreżentaw mozzjonijiet kontrastanti dwar l-emerġenza fil-klima bil-mozzjoni tal-Gvern temenda dik tal-Oppożizzjoni li trid li jitwaqqaf kumitat parlamentari li jkollu s-setgħa jaħtar superintendent biex jiżġura li Malta tilħaq…

Aktar