Lokali
Każ DCG: Tinħoloq xena 3d tax-xena u tal-karozza wara l-isplużjoni

Il-kumpilazzjoni kontra t-tliet akkużati mixlija bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia kompliet dalgħodu iżda ntemmet aktar kmieni milli mistenni minħabba li wħud mix-xhieda tal-prosekuzzjoni għadhom qed ilestu r-rapporti li tqabbdu jagħmlu.

Vince Muscat u l-aħwa Alfred u George Degiorgio reġgħu ttieħdu l-Qorti taħt għassa stretta għat-tkomplija tal-kumpilazzjoni tal-provi kontrihom b’rabta mal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia f’Ottubru li għadda. Fl-awla ppreseduta mill-Maġistrat Claire Micallef Stafrace damu ftit inqas minn siegħa għaliex uħud mix-xhieda fuq il-lista tal-prosekuzzjoni ma tfaċċawx u l-Qorti aġġornat għal erba’ ġimgħat oħra meta mistennija jixhdu l-esperti barranin fosthom tal-FBI li kienu involuti fl-investigazzjoni.

L-Ispettur Keith Arnaud qalu li wħud mix-xhieda għarfuh li ma setgħux jattendu u oħrajn x’aktarx għadhom qed ilestu r-rapporti li jridu jippreżentaw. Il-Maġistrat argumentat li x-xhieda li ma setgħux jiġu setgħu jinfurmaw minn qabel biex ma jaħlux il-ħin tal-Qorti.

Wieħed mix-xhieda li ressaq ir-rapport kien il-kriminologu l-Professur Saviour Formosa li tqabbad mill-Qorti biex jagħmel studji forensiċi taż-żona fejn seħħet il-karozza-bomba. Spjega li bl-użu tat-teknoloġija diġitali fosthom laser scanning ħoloq xena tri-dimensjonali li tinkludi l-karozza minn ġewwa u minn barra wara l-isplużjoni u punti ta’ interess minn fejn wieħed seta’ josserva l-movimenti tal-vittma. Il-Qorti talbet li l-inkarigu tal-kriminologu jiġi estiż biex fil-ġimgħat li ġejjin jippreżenta kopja tal-mudell li se jinġib mir-Renju Unit.

Fuq talba tal-prosekuzzjoni, il-Qorti nnominat lil Keith Cutajar biex jipprova jirkupra l-filmati mill-SD cards li nġibdu fil-baħar fis-6 ta’ Diċembru li għadda minn membri tal-Forzi Armati minħabba diffikultajiet teknici fl-SD card.

Alex Smith u Joseph Bondin mill-Explosives Ordinance Disposal tal-Armata spjegaw it-tfittxijiet li għamlu għall-isplussivi u materjal suspettuż fil-Bidnija f’Ottubru u f’garage fil-Mosta f’Diċembru. Is-Sur Smith qal li għalkemm splussivi ma nstabux, faċċata tad-dar ta’ Daphne Caruana Galizia nstabu diversi loqom tas-sigaretti li nġabru mill-Pulizija waqt li hu mar personalment l-Olanda b’xi materjal għal iktar analiżi. Hu mistenni jerġa’ jixhed f’seduta oħra.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Ġie ffirmat ftehim bejn il-Gvern u l-Birdlife Malta dwar l-amministrazzjoni tas-Salini tal-Melħ fis-Salina. Bi ftehim mal-Gvern, il-Birdlife ser tmexxi dan is-sit li huwa l-ikbar riżerva naturali f’Malta. Is-Salini tal-Melħ fis-Salina,…

Agrikultura

Il-ġbejniet tradizzjonali Maltin mistennija jkunu aktar abbundanti b’tibdil fil-liġi li ser tippermetti raħħala żgħar kważi jirduppjaw il-produzzjoni tagħhom. Madankollu dal-pass xejn mhu jogħġob lir-raħħala u produtturi l-kbar li kienu obbligati…

NGOs

Qabel kiseb suċċess fil-karriera mużikali bħala tenur, Cliff Zammit Stevens għadda minn esperjenzi qarsa, b’ommu ssofri quddiemu vjolenza fiżika kontinwa fir-relazzjonijiet tagħha. Disa’ xhur wara mewtha, Cliff irrakkonta l-ġrajjiet koroh…

Kronaka

Raġel ta’ 41 sena weġġa’ gravi wara li ħabat bil-mutur fil-Fgura. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-2.00 ta’ waranofsinhar fi Triq San Tumas. Il-Pulizija qalet li mill-ewwel tagħrif jirriżulta li seħħet ħabta…

Aktar