Kellha ġuvni, u kienet tħobb issiefer imma l-ferħ sabitu meta daħlet soru tal-klawsura

Ilha soru tal-klawsura mal-Klarissi 21 sena, u qabel daħlet kienet għarusa, u tgħid li damet 4 snin ittella’ u tniżżel jekk għandhiex tilqa’ s-sejħa tal-vokazzjoni reliġjuza. Sister Clare Agnes qalet … Continue reading Kellha ġuvni, u kienet tħobb issiefer imma l-ferħ sabitu meta daħlet soru tal-klawsura