Lokali
Kellu karriera ta’ suċċess iżda kien jaħbi li għandu d-dislessija

Id-dislessja – kundizzjoni li tfixkel lill-persuna biex titgħallem taqra minhabba li ma tagħrafx uħud mill-ittri u simboli, hi meqjusa bħala ostaklu fil-proċess edukattiv, għalkemm illum hemm mezz ta’ għajnuna biex dan jingħeleb. Din il-kundizzjoni taffetwa wieħed minn kull ħames studenti, madankollu bil-perseveranza u d-determinazzjoni ħafna jirnexxu fil-ħajja.

Edward Fenech għandu mas-sebgħin sena, u minkejja li f’ħajtu qatt ma qara ktieb, jgħid li kapaċi jitkellem fuq kull novella. Is-Sur Fenech, li kien anke Kap Eżekuttiv ta’ kumpanija ewlenija, stqarr li biex wasal fejn wasal kellu jemmen fih innifsu u jaħbi l-kundizzjoni li setgħet żammitu lura; id-dislessja.

“Jgħidu never judge a book by its cover u dik hi ħaġa li hi fid-dyslexia. Jekk bniedem għandu d-dyslexia taqbax u tgħid le. Idħol fil-folji u ara dak il-bniedem x’jista’ jsarraf,” spjega Fenech.

Is-Sur Fenech qal li t-triq għalih, anke fl-iskola, dejjem kienet għat-telgħa. “Il-ħajja mhux faċli għax ikollok taghmel l-affarijiet f’erba’ darbiet flok f’darba bħal ħaddieħor. Trid taħbi dik, u ilum hi l-istess, il-problema li għandek. Ma tistax tmur interview u tgħid għandi dyslexia.”

Dan il-messaġġ kien rifless fi kliem il-President tal-Assoċazzjoni tad-Dislessja, Carmen Muscat, li stqarret li nies b’din il-kundizzjoni jridu jgħarfu jisiltu l-potenzjal tagħhom u jżommu l-kundizzjoni għalihom.

“Jien ma nistax ngħidilhom morru għidu li int dyslexic. Hekk nixtiequ li tiġi ‘l quddiem. Mhux ngħidu li ma jgħidux, imma għandhom isibu modi kif jgħidu u x’ħin jgħiduha,” spjegat Muscat.

F’konferenza dwar id-dislessja u l-impjiegi, is-Sinjura Muscat saħqet li kien hemm diversi persuni bil-kundizzjoni tad-dislessja li rnexxew, fosthom ix-xjentist Albert Einstein, l-artist Pablo Picasso u l-attur Tom Cruise. Qalet li, anke f’Malta hawn diversi stejjer ta’ suċċess. Fost oħrajn semmiet nies li jaħdmu bħala periti, kokijiet u fis-settur tat-teknoloġija.

Is-Sinjura Muscat appellat biex min ihħaddem iħares lejn il-kwalitajiet li kapaċi joffru l-persuni u mhux il-kundizzjonijiet tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar