Lokali
Kellu karriera ta’ suċċess iżda kien jaħbi li għandu d-dislessija

Id-dislessja – kundizzjoni li tfixkel lill-persuna biex titgħallem taqra minhabba li ma tagħrafx uħud mill-ittri u simboli, hi meqjusa bħala ostaklu fil-proċess edukattiv, għalkemm illum hemm mezz ta’ għajnuna biex dan jingħeleb. Din il-kundizzjoni taffetwa wieħed minn kull ħames studenti, madankollu bil-perseveranza u d-determinazzjoni ħafna jirnexxu fil-ħajja.

Edward Fenech għandu mas-sebgħin sena, u minkejja li f’ħajtu qatt ma qara ktieb, jgħid li kapaċi jitkellem fuq kull novella. Is-Sur Fenech, li kien anke Kap Eżekuttiv ta’ kumpanija ewlenija, stqarr li biex wasal fejn wasal kellu jemmen fih innifsu u jaħbi l-kundizzjoni li setgħet żammitu lura; id-dislessja.

“Jgħidu never judge a book by its cover u dik hi ħaġa li hi fid-dyslexia. Jekk bniedem għandu d-dyslexia taqbax u tgħid le. Idħol fil-folji u ara dak il-bniedem x’jista’ jsarraf,” spjega Fenech.

Is-Sur Fenech qal li t-triq għalih, anke fl-iskola, dejjem kienet għat-telgħa. “Il-ħajja mhux faċli għax ikollok taghmel l-affarijiet f’erba’ darbiet flok f’darba bħal ħaddieħor. Trid taħbi dik, u ilum hi l-istess, il-problema li għandek. Ma tistax tmur interview u tgħid għandi dyslexia.”

Dan il-messaġġ kien rifless fi kliem il-President tal-Assoċazzjoni tad-Dislessja, Carmen Muscat, li stqarret li nies b’din il-kundizzjoni jridu jgħarfu jisiltu l-potenzjal tagħhom u jżommu l-kundizzjoni għalihom.

“Jien ma nistax ngħidilhom morru għidu li int dyslexic. Hekk nixtiequ li tiġi ‘l quddiem. Mhux ngħidu li ma jgħidux, imma għandhom isibu modi kif jgħidu u x’ħin jgħiduha,” spjegat Muscat.

F’konferenza dwar id-dislessja u l-impjiegi, is-Sinjura Muscat saħqet li kien hemm diversi persuni bil-kundizzjoni tad-dislessja li rnexxew, fosthom ix-xjentist Albert Einstein, l-artist Pablo Picasso u l-attur Tom Cruise. Qalet li, anke f’Malta hawn diversi stejjer ta’ suċċess. Fost oħrajn semmiet nies li jaħdmu bħala periti, kokijiet u fis-settur tat-teknoloġija.

Is-Sinjura Muscat appellat biex min ihħaddem iħares lejn il-kwalitajiet li kapaċi joffru l-persuni u mhux il-kundizzjonijiet tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Kull sena madwar 150 persuna f’Malta jinstab li għandhom kanċer fil-pulmun, li wħud minnhom x’aktarx li qabel ikunu bdew jinnutaw sintomi tal-kundizzjoni, magħrufa bħala COPD, li hi assoċjata mat-tipjip, it-tniġġis…

Ekonomija u Finanzi

Il-baġits għall-2019 ta’ Malta u disa’ pajjiżi oħra Ewropej kisbu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li l-Italja qed tissogra li taffaċċja azzjoni dixxiplinarja li tista’ twassal għall-multi, minħabba li qed tibqa’…

Politika

F’konferenza tal-aħbarijiet illejla, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li l-Prim Ministru mhux qed jgħid il-verità, għax minn banda jgħid li ma jafx kontra min hemm inkjesta, u mill-banda l-oħra…

Aktar