Kunsilli Lokali
Kemm għandu jdum iservi fil-kariga Sindku?

Il-Gvern nieda white paper dwar ir-riforma tal-Kunsilli Lokali li fost oħrajn qed tipproponi miżuri għat-tisħiħ tal-Kunsilli Reġjonali u tal-kunsilli b’żieda fir-riżorsi umani tagħhom, proposti dwar is-sindki biex iservu għal tliet mandati biss. Il-White Paper titkellem ukoll dwar il-ġejjieni tal-bosta kumitati tal-irħajjel li jaħdmu fi ħdan il-kunsilli.

Il-white paper dwar ir-riforma tal-Gvern Lokali fost affarjiet oħa tissuġġerixxi li l-kumitati tar-Reġjuni jkollhom rwol definit u aktar reponsabilitajiet. Qed ikun propost li jiġu xolti s-16-il Kumitat Amministrattiv tal-irħajjel li kienu twaqfu għal komunitajiet żgħar fi ħdan il-kunsill lokali.

F’konferenza tal-aħbarjiet, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis, qal li fil-konsultazzjoni pubblika ser titqajjem il-mistoqsija dwar jekk is-sindki għandhomx ikunu fuq bażi full-time u ser ikun diskuss jekk wasalx iż-żmien li Sindki jkollu terminu ta mhux aktar minn tliet leġiżlaturi.

Ir-riforma mistennija tindirizza il-permessi mogħtija mill-Kunsilli Lokali. Is-Segretarju Parlamentari qal li r-regolamenti tal-permessi għandhom jiġu emendati biex ikunu simplifikati u ikunu jistgħu jsiru anke online.

Silvio Parnis qal “flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ser inkunu qed nitkellmu kif nistgħu nagħmlu biex iċ-ċittadini hemm barra jieħu s-servizz mil-lokal tiegħu stess.”

Is-Sur Parnis qal li l-Kunsilli Lokali għandhom ikunu ta’ wens u sostenn liċ-ċittadini b’mod partikolari fil-qasam soċjali, edukattiv u biex iseddqu s-sens komunitarju. Huwa qal li f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali, dan kien iż-żmien opportun biex tissaħħaħ l-awtonomija u d-deċenentralizzazzjoni tal-Gvern Lokali. Il-konsultazzjoni pubblika dwar din ir-riforma ser tagħlaq fl-aħħar ta’ Novembru.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura,…

Lokali

B’esperjenza vasta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, l-Avukat Joe Micallef Stafrace, illum irtirat, iżda xorta isegwi dak li għaddej u jistqarr li ċerti principji sagrosanti tal-ġurnalizmu professjonali qed jigu imxelfa minn uħud. L-Avukat…

Lokali

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar…

Lokali

Xogħol li jitlob li min jagħmlu jbakkar minn kmieni filgħodu, iżda li fih ukoll is-sodisfazzjon tiegħu. Melanie Saliba ilha tarma l-monti ‘l fuq minn għoxrin sena. Ma’ TVM, Melanie wriet…

Aktar