Qorti
Kien ibigħ id-droga biex isostni l-vizzju tiegħu stess

Raġel ammetta fil-Qorti li kien jittraffika d-droga biex jiffinanzja l-vizzju li kellu huwa stess għad-droga.

Robert Spiteri ta’ 50 sena mill-Belt Valletta kien arrestat mit-Taqsima ta’ kontra d-Droga wara li lbieraħ inqabad fil-fatt mill-Pulizija ibigħ id-droga lil terzi persuni fil-Marsa.

Boroz ta’ droga nstabu għand l-akkużat irriżultaw li kienu b’2 grammi ta’ droga sintetika, li skont Spiteri kienu mezz ta’ kif jista’ jsostni lilu nnifsu biex jibqa’ jikkonsma d-droga.

Meta dalgħodu tressaq il-Qorti, Spiteri ammetta l-akkużi miġjuba kontrieh fosthom ta’ pussess u traffikar ta’ drogi psikotropiċi, pussess ta’ eroina, u li wettaq reat mal-100 metru minn post iffrekwentat miż-żgħażagħ.  Ir-raġel kien ukoll riċediv.

Fid-dawl tal-ammissjoni fi stadju bikri, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Doreen Clarke ikkundannat lir-raġel 18-il xahar ħabs u multa ta’ €500 li trid titħallas fi żmien sena.

Il-Qorti ordnat il-konfiska u d-distruzzjoni tad-droga li nqabdet meta Spiteri ġie arrestat ilbieraħ.  Għall-akkużat deher l-avukat Simon Micallef Stafrace.

Ara wkoll:

Raġel arrestat wara li ntlemaħ ibigħ id-droga sintetika fil-Marsa

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Restawr estensiv fil-Berġa ta’ Aragona kixef forn uniku u fdalijiet storiċi oħra ta’ żmien il-Kavallieri. Hu maħsub li ladarba jitlestew ix-xogħlijiet ta’ restawr f’din il-berġa, dan il-wirt storiku jibqa’ mikxuf…

Kronaka

Fi stqarrija uffiċjali, il-Gvern qal li ħatar inkjesta pubblika indipendenti dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħatar lill-Imħallef Emeritu Michael Mallia, biex jippresedi Kummissjoni ta’ Inkjesta…

Ambjent

Mijiet ta’ eluf ta’ dimostranti, ħafna minnhom żgħażagħ inġabru u qed ikomplu jinġabru fi bliet madwar id-dinja fi protesta biex isejħu għal azzjoni immedjata favur il-klima dinjija. F’Malta wkoll, attivitsti…

Droga

Sejba ta’ madwar seba’ kilos ħaxixa tal-Kannabis flimkien ma’ ammont ta’ trab abjad suspettat droga kokajina lesta biex tiġi traffikata saret bis-saħħa tal-Iskwadra ta’ kontra d-Droga u membri tal-RIU. Parti…

Aktar