Stejjer Umani
Kif baqgħet tgħix 107 snin l-ixjeħ mara ta’ Malta?

L-ixjeħ mara ta’ Malta, Maria Farrugia għalqet 107 snin. Maria li kienet ħajjata prima, baqgħet mimlija għomor grazzi għall-kura li tingħata minn bintha Carmen u n-neputi Stephen. Meta staqsejnieha s-sigriet tagħha biex tibqa’ tgħix, Maria qaltilna li trodd is-salib, titlob lil Alla u kemm tista’ ma tinkwitax.

Meta għalqet il-mija l-familja ta’ Maria Farrugia kienu ċċelebraw bil-kbir, iżda qatt ma basru li kien ser ikollhom ħafna aktar x’jiċċelebraw. Seba’ snin wara, Maria għadha mimlija bl-għomor u anke ommha kienet għalqet il-mitt sena. Maria għadha luċida, timxi ftit, u tiftakar ħafna memorji tal-passat.

Maria qalet “kont inħit, darba għamilt ġlekk ta’ tifel, waħdi ta’, għax ħadd m’għallimni”.

Bintha, Carmen, ilha ddur b’ommha għal iktar minn tletin sena, u għandha l-għajnuna ta’ binha Stephen. Carmen qaltilna li mhix faċli ddur b’xi ħadd ta’ din l-età lejl u nhar.

Carmen qalet “meta tkun ħa tqum immorru niġru warajha ma tmurx taqa'”.

Maria ferħana li rċeviet il-barka tal-Papa Franġisku f’għeluq sninha. Qabel ħallejnieha Maria b’daħqa ħelwa qaltilna s-sigriet tagħha għal ħajja daqshekk twila. “Itlob lill-Bambin biex jgħinek, meta tqum rodd is-salib, jew jekk tiekol biċċa ħobż rodd is-salib”.

Nawguraw lil Maria Farrugia iktar għomor u sernità.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Is-sajf fl-Italja mistenni jkun ikkaratterizzat minn temp estrem, b’perjodu ta’ nixfa u xita qalila. L-esperti tat-temp fl-Italja ltaqgħu dan l-aħħar f’Ruma u qed ibassru li l-istaġun sajfi se jkun kemmxejn…

Saħħa

Waqt attività tal-għoti tad-demm organizzata mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, 30 ħaddiem tal-awtorità nkiteb biex l-organi tiegħu jingħataw b’donazzjoni wara mewtu. Waqt l-istess attivtà, 19-il persuna oħra taw id-demm. L-ERA stiednet…

Forzi Armati

Post pożittiva fuq il-paġna ta’ Alison Bezzina, li tiġġieled għad-drittijiet tal-annimali, turi kif żewġt iklieb reġgħu ngħaqdu ma’ sidhom wara li nġabru minn membri tal-Forzi Armati. Bezzina qassmet din l-aħbar…

Aktar