Familja
Kif għandek iġġib ruħek ma’ min tilef lil żewġu jew martu?

It-telfa ta’ xi ħadd għażiż hija dejjem diffiċli, iżda sitwazzjoni partikolari hija ta’ dawk li jitilfu lil żewġhom jew marthom, speċjalment f’età żgħira.

Kif jistgħu jkomplu b’ħajjithom wara dan l-episodju li ġab fuqhom firda mhux mistennija u wisq inqas mixtieqa?

Kif ikampaw waħedhom bit-trobbija tat-tfal? X’inhuma l-isfidi li jridu jiffaċċjaw meta jaslu biex jibdew relazzjoni ġdida? Isibu burokrazija f’affarijiet prattiċi?

U fuq kollox, kif għandhom il-qraba u l-ħbieb tar-romol iġibu ruħhom magħhom biex ma jkomplux jagħmlulhom il-ħajja diffiċli?

Mary u John, żewġ romol, tkellmu proprju dwar din l-esperjenza:

Aħbarijiet Oħra
Sigurtà

‘Il fuq minn ħamest elef atleta, żewġ terzi minnhom barranin, kienu fuq ix-xwiek biex għada, il-Ħadd filgħodu, jieħdu sehem fil-maratona ta’ Malta. Iżda b’xorti ħażina, il-maratona tħassret ftit tal-ħin ilu…

Lokali

F’riċerka għad-dottorat dwar il-kriminalità fil-familji Maltin, Janice Formosa Pace sabet li l-familja tista’ tkun dik li tippromwovi l-kriminalità. Kontra dak li jseħħ fl-Eworpa, f’Malta hija komuni li l-ġenituri u l-ulied…

Sport

Waqt logħba tat-Tieni Diviżjoni bejn Oratory Youths u Qala Saints, ir-referee Joseph Agius spiċċa qala’ daqqa ta’ ponn wara li ta żewġ karti sofor lil plejer tal-Qala. Il-logħba li saret…

Edukazzjoni

Il-Fondazzjoni President’s Trust kompliet tqassam tagħmir lil tfal li għandhom diffikultà bil-vista biex tgħinnhom fil-mixja edukattiva tagħhom. B’kollox il-fondazzjoni qassmet b’kemm jiswa €150,000 f’tagħmir tal-informatika lil 65 tifel u tifla….

Aktar