Ambjent
Kif għandek tarmi mediċina skaduta?

Studju wera li l-Maltin b’mod ġenerali m’għandhomx għarfien ta’ kif jerfgħu l-mediċini u lanqas jafu kif u fejn għandhom jarmu mediċini skaduti li huma kkunsidrati bħala skart perikoluż.

Lorna West, l-ispiżjara li għamlet din ir-riċerka, qalet li mill-istudju joħroġ li l-Maltin għandhom ideat żbaljati dwar il-mediċini.

L-ispiżjar John Scicluna jmur spiss fiċ-ċentri tal-Wasteserv biex jarmi mediċini skaduti fosthom dawk li jġibulu lura l-klijenti.

L-Ispiżjar, John Scicluna ”il-kaxxa tal-kartun u l-packing tagħhom neħduhom għar-recycling u narmuh fid-dustbin tar-recycling u dawk nippakkjahom biex noħodhom biex jintremew mill-Wasteserv.”

L-ispiżjar Scicluna jagħmel dan minn jeddu. Studju mill-ispiżjara Lorna West iżda juri li l-Maltin għandhom idea żbaljata ta’ x’inhi ħela tal-mediċini.

L-Ispiżjara Lorna West qalet ”kulħadd mingħalih li ħela hija dik li jkollna d-dar forsi xi raġel anzjan jispiċċa b’ħafna mediċini u mbagħad ma jafx x’se jagħmel bihom, imbagħad forsi jħallina u tal-familja ma jkunux jafu kif se jarmuhom.”

Dr West insistiet li l-ħela tal-mediċini tmur lil hinn minn hekk.

”Mela jien jekk forsi ammont ta’ piżella kien ikun biżżejjed bħala ingwent, nispiċċa naħli ħafna aktar li dan imur mas-sistema tal-ilma. Diġà qed naħlih. Qed naħli l-flus. Jaf l-ingwent ma servinix u qed naħli aktar. Imbagħad jibqagħli xi nofs stoċċ. Mela dak żied mal-istoċċijiet li għandi fil-cupboard. Mela l-ħela mhijiex biss x’nista’ nagħmel biex innaqqas l-ammont ta’ stock li jkolli d-dar” kompliet tispjega Dr West.

Realtà oħra li ħarġet mill-istudju hi li n-nies ma jiħdux il-mediċini kif suppost, għax fost oħrajn jibżgħu jitkellmu mat-tobba u l-ispiżjara.

”Qaluli jien ma ħadthomx għax inzerta żmien il-Milied u ma toħroġx xi ftit u tieħu tazza nbid? Jiġifieri stajt staqsejt l-ispiżjar u tgħidlu stajt noħodhom dawn? Mhux qed ngħidlek flixkun imma tazza nbid kien ikun ok jekk ħadthom? Forsi stajt toħodhom. Mela nħlew ħafna mediċini għax aħna ma naħsbux” spjegat f’aktar dettall Dr West.

Għalkemm il-mediċini skaduti suppost jintremew ma’ skart perikoluż fiċ-ċentri tal-Wasteserv, Dr West sabet li wħud mill-Maltin iħossu li s-sistema mhux prattika għall-persuni morda u b’nuqqas ta’ mobbiltà fost oħrajn.

Din ir-riċerka saret permezz ta’ borża ta’ studju Reach High iffinanzjata minn fondi Ewropej.

Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar