Immigrazzjoni
Kif iħossuhom it-Taljani f’Malta fl-isfond tal-batibekki fuq l-immigrazzjoni?

Wara li fl-aħħar ġimgħat inqalgħu batibekki bejn l-awtoritajiet Maltin u Taljani dwar l-immigrazzjoni, TVM stħarreġ is-sentiment tat-Taljani li qed jaħdmu f’Malta.

Mindu ġie elett il-Gvern ċentru lemini Taljan kważi erba’ xhur ilu, ma naqsux il-botti u risposti bejn l-awtoritajiet Taljani u Maltin dwar il-vapuri bl-immigranti specjalment dwar jekk humiex fir-responsabiltà ta’ Malta jew tal-Italja.

Il-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini f’izjed minn okkażjoni waħda wissa’ lil Malta li għandha ddaħħal lid-dgħajjes bl-immigranti, waqt li min-naħa l-oħra l-Gvern Malti dejjem enfasizza li qed jimxi skont ir-regoli marittimi internazzjonali.

TVM żar ħwienet u ristoranti f’Buġibba fejn hemm għadd ta’ Taljani, il-biċċa l-kbira Sqallin, li ġew jgħixu u jaħdmu Malta. Staqsejniehom jekk bħala Taljani, iħossux li dawn l-battibekki b’xi mod affettwawx ir-relazzjoni tagħhom mal-Maltin.

Ħaddiema li tkellmu magħna qalu li “hija normali, tinħass it-tensjoni għaliex wara kollox meta l-Maltin iħossuhom li qed jingħalqu ġo pajjiżhom stess se jisplodu, le? Hija normali li aħna min-naħa tagħna li naħdmu hawn qed inħossu din it-tensjoni. Huwa minnu li hawnhekk, ovvjament Malta, hija żgħira ħafna. Diġà qegħdin ħafna li ġejna hawnhekk qabel, issa jekk se joqgħodu jibgħatu iżjed, nispiċċaw nitilqu kollha!”

Oħrajn qalu li “mhijiex sitwazzjoni sabiħa għalina t-Taljani li ngħixu f’Malta, dak żgur, imma ma tolqotniex daqshekk lilna għax wara kollox aħna, bħala ħaddiema Taljani li naħdmu hawn, nirrispettaw lill-poplu Malti, għax għandna l-possibbilità li naħdmu hawn, li ngħixu tajjeb hawnhekk. Għalhekk mhix problema ewlenija tagħna l-politika u x’se jiġri fuq din il-problema.”

Kien hemm min qal li “le m’hawnx din it-tensjoni. Jieħu ħsiebha l-Gvern din. Aħna naħdmu.”

Ħaddiem ieħor qal li “jien ma tantx għaliex minħabba li jien Sqalli, ilna ngħixu din it-tensjoni ħafna snin. Allura ma nħossux id-differenza, anzi hawnhekk f’Malta m’jien inħoss xejn. Fi Sqallija kellna ħafna problemi, iżda hawnhekk minn dan kollu m’jien inħoss xejn, allura ma tolqotniex.”

Min-naħa l-oħra fuq il-midja soċjali nħass li Maltin jemmnu li ċertu vuċijiet fl-Italja mhux jaraw sew is-sitwazzjoni vera. Dan inħass b’mod partikulari meta s-sindku Susanna Ceccardi, mill-partit tal-Lega, li kienet Malta biex tistudja l-Ingliż fil-video blog li għamlet qalet li f’Malta ma tarax immigrant wieħed. Din id-dikjarazzjoni ġabet reazzjoni minn bosta Maltin li lis-sindku qalulha fejn tista’ tara u issib l-immigranti.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Minn għadd ta’ knejjes ħarġu l-purċissjonijiet bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira. TVM żar il-Bażilika Kolleġġjata fl-Isla fejn segwa t-tħejjijiet li jsiru minn wara l-kwinti qabel ħarġet waħda mill-eqdem purċissjonijiiet li jsiru bħal-lum…

Stejjer Umani

Gesmond Micallef ilu għoxrin sena b’riskju għal ħajtu jmur idewwi nies midrubin serjament fil-gwerer. Ftit tal-jiem ilu, is-sur Micallef li huwa infermier ngħaqad ma’ tim mediku Franċiż biex idewwi nies…

Lokali

Għall-Knisja Kattolika l-qofol tat-tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù ntlaħaq kmieni l-Ġimgħa waranofsinhar fil-knejjes kollha, bir-rakkont tal-Passjoni skont l-Evanġelista San Ġwann, l-Adorazzjoni tas-Salib, u t-Tqarbin. Minn għadd ta’ knejjes imbagħad…

Aktar