Mużika
Kif iltaqgħu Renato u Alison White?

Nazzareno Alessandro Micallef, magħruf bħala Renato, miżżewweġ liż-żeffiena popolari Alison White. Iżda, kif iltaqgħu? U, l-interess lejn xulxin kien reċiproku sa mill-bidu?

Renato u Alison iltaqgħu f’lukanda fi fjur żgħożithom, fejn Alison inzertat qed tesibixxi ruħha mal-kumplament taż-żeffiena.

Madanakollu, kif spjega f’intervista m’Angela Agius waqt il-programm ‘Niskata’, Renato biss jidher li kellu grazzja magħha.

Alison, fil-fatt, dak iż-żmien, kienet għarusa ma’ ġuvni Ingliż. Għaldaqstant, bilkemm kompliet mal-kantant Karkariż.

Iżda, ħaġa ġġib oħra, u Renato u Alison spiċċaw joħorġu flimkien sakemm eventwalment iżżewġu l-Ingilterra, f’kesħa xxoq l-għadam.

Renato beda l-karriera tiegħu meta kellu biss tnax-il sena, u, fost l-oħrajn, fl-1971 ħa sehem u rebaħ il-Malta Song Festival.

Erba’ snin wara, fl-1975, huwa rrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest fi Stokkolma l-Iżvezja bil-kanzunetta ‘Singing This Song’.

L-intervista kollha tista’ ssegwiha hawnhekk

Aħbarijiet Oħra
Kurżitajiet

Għaliex jibjad ix-xagħar bl-inkwiet? Ix-xjentisti qalu li jinsabu viċin li jiskopru għala jseħħ dan il-fenomenu li jġiegħel lil ħafna jirrikorru għand il-barbier. L-istudju tax-xjentisti qed isir bl-iskop li tinstab soluzzjoni…

Ikel

Is-sempliċità li tant tikkaratterizzah serqet il-qlub ta’ eluf ta’ Maltin u Għawdxin. Kajman, u jitkellem b’tali mod li jinftiehem minn kulħadd. Filwaqt, li jxammar il-kmiem, litteralment, u jmidd idejh fil-kċina…

Barranin

Mara li tilfet parti minn sieqha wara li ntlaqtet b’taxi fi New York, għamlet sieq prostetika minn basket ta’ Louis Vuitton. Sian Green-Lord, Brittanika minn Leicester, kienet miexja ma’ ħabibta…

Tradizzjonijiet

Iż-żmien itir u ma jistenna ‘l ħadd. Għal darb’oħra, il-Karnival reġa’ wara l-bieb. Liema jiem, huma kkaratterizzati minn briju, kostumi u karrijiet ta’ kull għamla, xi biċċtejn prinjolata, u lwien…

Aktar