Lokali
Kittieb Palestinjan-Malti jirbaħ il-Premju tal-UE għal-Letteratura

Il-kittieb Palestinjan-Malti Walid Nabhan tħabbar bħala r-rebbieħ tal-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura 2017. Dan għar-rumanz tiegħu L-Eżodu taċ-Ċikonji.

Fi stqarrija ntqal li ta’ kull sena dan il-premju jingħata lil 12-il kittieb mill-Ewropa b’rikonoxximent tal-produzzjoni letterarja tagħhom fl-aħħar snin. Intqal ukoll li bħalma jiġri kull tliet snin Malta setgħet tagħżel wieħed mir-rebbieħa minn fost il-kittieba Maltin, u din is-sena ntgħażel Walid Nabhan.

Nabhan twieled fil-Ġordan lil familja refuġjata Palestinjana, iżda ilu jgħix Malta għal diversi snin, tant li għandu ċ-ċittadinanza Maltija. Fl-aħħar snin, minbarra li ppubblika żewġ ġabriet ta’ novelli, ktieb ta’ poeżiji, u r-rumanz L-Eżodu taċ-Ċikonji, huwa qaleb ukoll diversi xogħlijiet letterarji kontemporanji Maltin għall-Għarbi.

Fl-istqarrija ntqal ukoll li L-Eżodu taċ-Ċikonji huwa rumanz dwar raġel Palestinjan imwieled f’kamp tar-refuġjati fil-Ġordan li sab ruħu jgħix Malta. In-narratur jinseġ ir-rakkont tiegħu madwar l-esperjenzi tiegħu ta’ barrani f’Malta u ta’ refuġjat f’komunità kbira ta’ Palestinjani fil-Ġordan, imma jdaħħal ukoll l-istorja tal-familja tiegħu fil-perjodu meta kienet għadha tgħix fil-Palestina. Huwa rakkont li jenfasizza r-relazzjonijiet bejn il-bnedmin f’sitwazzjonijiet diffiċli, imma huwa wkoll rakkont politiku għaliex kulma jseħħ fir-rumanz iseħħ għax xi darba xi ħadd bil-poter f’idu ħa deċiżjoni politika, u għaliex deċiżjonijiet politiċi żbaljati li jaffettwaw il-ħajjiet tan-nies għadhom isiru kuljum, fuq kull livell. Waqt li jikteb rumanz serju u impenjattiv, Nabhan iżewwaq in-narrattiva tiegħu b’mumenti liriċi mill-isbaħ u jirnexxilu jsib l-umoriżmu anki fis-sitwazzjonijiet l-aktar imwiegħra.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ilhom snin twal ikerrħu l-ambjent f’ċerti inħawi, iżda huma meħtieġa biex jitwassal servizz essenzjali: l-elettriku. Qed nirreferu għal arbli fil-kampanja b’cables imdendla magħhom. Li fihom tajjeb hu li jista’ jasal…

Lokali

Il-midja Taljana qed tkompli tirrapporta bi prominenza l-arrest ta’ Darren Debono ta’ 43 sena, li nqabad f’lukanda f’Lampedusa wara li kien imfittex b’rabta ma’ kuntrabandu tal-fjuwil mil-Libja. Debono, li kien…

Lokali

Jonathan Felice intbagħat disa’ snin ħabs wara li tilef l-appell b’rabta ma’ serqa bil-vjolenza li seħħet f’Ġunju 2006, meta huwa kien għad kellu 17-il sena. Dak iż-żmien anzjana ta’ 81…

Lokali

Il-Gvern ħabbar id-dettalji tar-rigal ta’ €1 miljun li se jkun offrut lil min jikxef informazzjoni konkreta li twassal biex ikun solvut il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Fi stqarrija l-Gvern qal…

Aktar