KNPD: il-persuni b’diżabilità huma nies normali u mhux imsieken

Fl-istess ġurnata li twaqqfet il-Fondazzjoni Lino Spiteri, tnediet kampanja bil-għan li tqajjem aktar għarfien dwar id-dinjità tal-persuni b’diżabilità. Il-kampanja Here We Are immexxija mill-Kummissjoni għall-Persuni b’Diżabilità qed twassal il-messaġġ li persuni b’diżabilità huma nies normali u mhux imsieken.

Iċ-Ċermen tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilità, Oliver Scicluna qal li s-soċjetà għandha tieqaf tħares lejn l-persuni b’diżabilità bħala msieken u nies vulnerabbli.

“Jien persuna b’diżabilità u niltaqa’ ma’ dawn l-affarijiet ta’ kuljum u għadni niltaqa’ ma’ ċertu kummenti u attitudni. Għandna nħarsu lejn il-persuni b’diżabilità bħala persuna u mhux diżabilità b’persuna. Il-messaġġ tal-kampanja hu li aħna għandna il-potenzjal li nkunu parti minn oqsma differenti mill-ħajja,” qal Oliver Scicluna.

Is-Sur Scicluna qal li l-ħolma tiegħu hi li l-persuni b’diżabilità jitqiesu bħala nies normali daqs ħaddieħor.

“Ma nibqgħux naraw policies u liġijiet li jiddefinixxu persuni b’diżabilità għax niġu l-għażla naturali u s-support jingħata fejn hemm bzonn,” qal Oliver Scicluna.

Christian Camilleri, li huwa parti mit-tim ta’ din il-kampanja, qal li għandhom sfida doppja, li jedukaw lis-soċjetà u jinkoraġġixxu lil persuni b’diżabilità biex jipparteċipaw b’mod sħih fis-soċjetà.

Il-President Marie-Louise Coleiro Preca qalet li temmen li kulħadd għandu abbilitajiet differenti u m’għandux ikun hemm distinzjoni bejn persuna u oħra. Saħqet li s-soċjetà għandha tagħti d-dinjità lil dawn il-persuni u mhux bil-karità biss. Żiedet tgħid li bħalissa hemm ħames persuni b’diżabilità jaħdmu fil-palazz u ħeġġet biex aktar postijiet tax-xogħol jiftħu l-bibien tagħhom għal aktar inklussività.