Lokali
Konsultazzjoni dwar l-abbozz li se jirregola s-settur tal-care workers

Jitnieda l-proċess ta’ konsultazzjoni dwar l-abbozz li se jirregola s-settur tal-care workers.  Dan tħabbar fi stqarrija maħruġa mis-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva.

Fl-istqarrija jingħad li r-regolamentazzjoni għandha tifformalizza standards ta’ prattika u kompetenza maqbula skont il-liġi, tirreġistra lil dawk kollha li huma kompetenti biex jipprattikaw, tirriserva l-użu ta’ titli speċifiċi u li huma statutorji għal dawk biss li huma reġistrati, u tapplika sanzjonijiet biex jitneħħew mir-reġistru dawk li ma jissodisfawx jew jilħqu dawn l-istandards.

Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva Anthony Agius Decelis qal li din is-sistema effettiva ta’ regolamentazzjoni, barra li tipproteġi lill-anzjani, ma toħloqx xkiel lill-operaturi imma tfassal u turi biċ-ċar x’inhi t-triq ’il quddiem biex wieħed jopera f’dan is-suq.

Is-Sur Jesmond Sharples tkellem fuq kif l-għan ta’ dan l-abbozz huwa biex jipprovdi servizz ta’ kwalità fil-qasam tal-care work billi l-ewwel tiġi regolata l-industrija tal-care work, dan billi jiġi stabbilit il-livell minimu nazzjonali sabiex wieħed ikun jista’ jaħdem bħala care worker. Għal din ir-raġuni l-care worker ser ikun regolat minn kodiċi ta’ etika stabbiliti mill-liġi. Fl-aħħar u mhux l-inqas, il-focus primarju ta’ dan l-att huma l-anzjani sabiex iserrħu rashom li min qed jieħu ħsiebhom huma persuni imħarrġa, kompetenti u affidabbli.

Prof Marvin Formosa qal li d-Dipartiment tal-Ġerantoloġija fl-Università ta’ Malta qiegħed jilqa’ dan l-abbozz b’mod pożittiv fuq il-bażi li jagħti kwalità ta’ servizz aħjar lill-anzjani, kemm dawk li jgħixu fil-komunità kif ukoll dawk f’djar residenzjali.

Il-pubbliku jista’ jgħaddi l-ħsibijiet tiegħu biex flimkien nirregolaw dan is-settur bl-aħjar mod għal ġid tal-anzjani tagħna. Il-paġna ta’ konsultazzjoni hija: https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MFSS/Pages/Consultations/CareWorkersAct.aspx.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-ġimgħa għas-servizz pubbliku ssuktat bl-għoti ta’ rikonoxximent lill-impjegati għall-ideat li ressqu biex jitjieb l-operat tas-servizz pubbliku. Fost is-sitt uffiċjali pubbliċi ppremjati, Vannessa Caruana li hija learning support educator. Hi ħarġet…

Lokali

Il-Knisja Kattolika madwar id-dinja llum iċċelebrat għall-ewwel darba l-festa ta’ Marija Omm il-Knisja. Dan se jibqa’ jsir kull sena l-għada ta’ Għid il-Ħamsin, wara deċiżjoni tal-Papa Franġsiku li inkluda din…

Lokali

F’Malta l-għadd ta’ vetturi issa qed ilaħħaq it-873 għal kull elf persuna. Iż-żieda fil-vetturi ma tirriżultax biss f’aktar traffiku fit-toroq iżda f’effetti fuq is-saħħa tan-nies. Studju minn żewġ ekonomisti jikkonferma…

Lokali

Mitt jum mill-ġurnata mindu tanker żgħir registrat fit-Togo nkalja fuq il-blat qrib iż-żona Ta’ Fra Ben, fil-Qawra, beda x-xogħol biex it-tanker jinqala’ minn mal-blat. Dan wara li ħarġu l-permessi meħtieġa…

Aktar