Lokali
Konsultazzjoni dwar l-abbozz li se jirregola s-settur tal-care workers

Jitnieda l-proċess ta’ konsultazzjoni dwar l-abbozz li se jirregola s-settur tal-care workers.  Dan tħabbar fi stqarrija maħruġa mis-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva.

Fl-istqarrija jingħad li r-regolamentazzjoni għandha tifformalizza standards ta’ prattika u kompetenza maqbula skont il-liġi, tirreġistra lil dawk kollha li huma kompetenti biex jipprattikaw, tirriserva l-użu ta’ titli speċifiċi u li huma statutorji għal dawk biss li huma reġistrati, u tapplika sanzjonijiet biex jitneħħew mir-reġistru dawk li ma jissodisfawx jew jilħqu dawn l-istandards.

Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva Anthony Agius Decelis qal li din is-sistema effettiva ta’ regolamentazzjoni, barra li tipproteġi lill-anzjani, ma toħloqx xkiel lill-operaturi imma tfassal u turi biċ-ċar x’inhi t-triq ’il quddiem biex wieħed jopera f’dan is-suq.

Is-Sur Jesmond Sharples tkellem fuq kif l-għan ta’ dan l-abbozz huwa biex jipprovdi servizz ta’ kwalità fil-qasam tal-care work billi l-ewwel tiġi regolata l-industrija tal-care work, dan billi jiġi stabbilit il-livell minimu nazzjonali sabiex wieħed ikun jista’ jaħdem bħala care worker. Għal din ir-raġuni l-care worker ser ikun regolat minn kodiċi ta’ etika stabbiliti mill-liġi. Fl-aħħar u mhux l-inqas, il-focus primarju ta’ dan l-att huma l-anzjani sabiex iserrħu rashom li min qed jieħu ħsiebhom huma persuni imħarrġa, kompetenti u affidabbli.

Prof Marvin Formosa qal li d-Dipartiment tal-Ġerantoloġija fl-Università ta’ Malta qiegħed jilqa’ dan l-abbozz b’mod pożittiv fuq il-bażi li jagħti kwalità ta’ servizz aħjar lill-anzjani, kemm dawk li jgħixu fil-komunità kif ukoll dawk f’djar residenzjali.

Il-pubbliku jista’ jgħaddi l-ħsibijiet tiegħu biex flimkien nirregolaw dan is-settur bl-aħjar mod għal ġid tal-anzjani tagħna. Il-paġna ta’ konsultazzjoni hija: https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MFSS/Pages/Consultations/CareWorkersAct.aspx.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Ġie ffirmat ftehim bejn il-Gvern u l-Birdlife Malta dwar l-amministrazzjoni tas-Salini tal-Melħ fis-Salina. Bi ftehim mal-Gvern, il-Birdlife ser tmexxi dan is-sit li huwa l-ikbar riżerva naturali f’Malta. Is-Salini tal-Melħ fis-Salina,…

Agrikultura

Il-ġbejniet tradizzjonali Maltin mistennija jkunu aktar abbundanti b’tibdil fil-liġi li ser tippermetti raħħala żgħar kważi jirduppjaw il-produzzjoni tagħhom. Madankollu dal-pass xejn mhu jogħġob lir-raħħala u produtturi l-kbar li kienu obbligati…

NGOs

Qabel kiseb suċċess fil-karriera mużikali bħala tenur, Cliff Zammit Stevens għadda minn esperjenzi qarsa, b’ommu ssofri quddiemu vjolenza fiżika kontinwa fir-relazzjonijiet tagħha. Disa’ xhur wara mewtha, Cliff irrakkonta l-ġrajjiet koroh…

Kronaka

Raġel ta’ 41 sena weġġa’ gravi wara li ħabat bil-mutur fil-Fgura. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-2.00 ta’ waranofsinhar fi Triq San Tumas. Il-Pulizija qalet li mill-ewwel tagħrif jirriżulta li seħħet ħabta…

Aktar