Ambjent
Kont taf x’jiġri mil-loqma tas-sigarett?

Il-loqom tas-sigaretti huwa l-iktar tip ta’ skart li jispiċċa fil-baħar, u jittiekel mill-ħut u l-ħlejjaq marittimi, bil-konsegwenza li joqtolhom.

Meta bħalissa qed tiżdied il-kuxjenza dwar l-iskart, b’mod partikolari dak li qed jeqred il-ħajja marittima, ftit huma konxji li l-loqma tas-sigarett ma tiddiżintegrax maż-żmien.

Dan ir-ritratt li tpoġġa fuq is-siti soċjali minn Plastic Crisis Alliance huwa wieħed minn fost ħafna tipi ta’ skart li qed jiġu ppubblikati bil-għan li jkun hawn min isir iktar konxju tat-tniġġis ambjentali mill-plastik.

Plastic Crisis Alliance hija għaqda mhux governattiva bbażata Texas fl-Istati Uniti li qed tipprova tikseb anke fondi biex torganizza inizjattivi ta’ tindif.

Dan minbarra li qed tagħmel pressjoni fuq il-politiċi biex jimpenjaw ruħhom fit-tnaqqis tal-produzzjoni u l-użu tal-plastik.

https://www.facebook.com/PlasticCrisisAlliance/photos/a.475195989599973/652546128531624/?type=3

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Barranin

Esperti forensiċi baqgħu mistagħġba meta waqt investigazzjoni fuq l-għibien ta’ tifla fl-1983, Emanuela Orlandi, meta qalgħu l-għadam minn żewġ osswarji fil-Vatikan, ma sabu lanqas l-għadam ta’ żewġ prinċipessi tas-seklu dsatax…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Aktar