Lokali
Kontroversja dwar ritratt bil-bandiera Maltija mħallta mal-bandiera tal-komunità LGBTIQ

Inqas minn xahar wara li ngħata l-inkarigu ta’ Ministru tal-Ugwaljanza, Edward Zammit Lewis b’ġest simboliku sab ruħu fiċ-ċentru ta’ kontroversja minn uħud wara li ppoża għal ritratt bil-bandiera Maltija mħallta mal-bandiera tal-komunità LGBTIQ. Dr Zammit Lewis iddefenda l-aġir tiegħu waqt li fil-midja soċjali qamu argumenti favur u kontra li parti mil-bandiera bajda u ħamra spiċċat bil-kuluri oħrajn.

Waqt li l-komunità LGBTIQ qed tħejji għall-gay pride parade, ippreżentat lil Ministru l-ġdid tal-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis, il-bandiera Maltija bil-parti l-ħamra mibdula bil-bandiera tal-komunità. Gaby Calleja sostniet li dan il-ġest simboliku sar biss biex turi li Malta llum aċċettat id-diversità wara d-diversi riformi li taw id-drittijiet lill-komunità LGBTIQ u bl-ebda mod mhu maħsub biex tbiddel in-natura tal-bandiera Maltija.

Madankollu fuq il-midja soċjali, kienu bosta li ħaduha qatt bla ħabel kontra dan il-ġest simboliku jew mhumiex. Fost oħrajn, id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo fuq Facebook wera ruħu diżapuntat bl-imġiba tal-Ministru. Sostna li l-bandiera ta’ Malta hija ta’ Malta. Żied jgħid li l-ugwaljanza tfisser rispett lejn id-diversità, iżda issa qed jidher li hawn minoranza li qed taħkem fuq maġġoranza.

Il-Ministru Zammit Lewis iddefenda ruħu mill-kritika ta’ bosta fuq il-midja soċjali u ddikjara li m’għandu ebda dubju fir-rispett lejn il-bandiera Maltija bajda u ħamra. Żied jgħid iżda li jħossu privilleġġjat li jagħmel parti minn Gvern li implimenta miżuri bla preċedent favur ir-rispett tad-diversità u sostna li r-ritratt li qajjem il-kontroversja huwa biss att simboliku favur aktar drittijiet ċivili.

L-Opinjonista Peppi Azzopardi min-naħa tiegħu argumenta li l-agħa li qajjem dar-ritratti juri li fis-soċjetà baqa’ ħafna iżjed xi jsir favur ir-rispett sħiħ tad-diversità u juri dak li sejjaħ patrijottiżmu falz.

Mhux eskluż li dan l-att simboliku li l-kuluri tal-bandiera tal-LGBTIQ ħadu post parti mill-bandiera Maltija setgħet kienet imnebħa mill-Prim Ministru Kanadiż JustinTreadue li wkoll xejjer il-bandiera Kanadiża mħallta bil-bandiera ta’ din il-komunità.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar